clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
Momoli ko' diti?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Uhupai oku.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Kaino monginum.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Osonong totuong!
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Kinoiyonon ku hilo'd Gipun.
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Orohian oku do Poransis.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Ogumu ontokon ti.
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Owito barait ku.
dtp
Obuli ba' iya!
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Otogod ko'?
dtp
Milo' oku monguhup dika.
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Hinonggo tadon nu?
dtp
Olumis!
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Kopiwosian toinsanan!
dtp
Siou tu alaid ko' poingandad.
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Iya okon ko tondu.
dtp
Au oku olunggui bo.
dtp
Iyau no monongiwan ku.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Milo' oku kumaraja hiti?
dtp
Norualan nu dii oi Tom?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Maan tokou pogiilang-ilangon.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Otood oku hilo.
dtp
Monotos tokou kopio do kumaraja.
dtp
Honggo tapa nu?
dtp
Osomok tokou id hilo?
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Uhupai!
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Mulau ko' nodii?
dtp
Haro ko' toinsanan hiti?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Umbalai bogia Tom!
dtp
Nokuro?
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Lihuai kaka isio.
dtp
Kopio gia?
dtp
Kanou!
dtp
Ongoi uhoto i Tom.
dtp
Atangkangau ko' no?
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Nunu?!
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Odoi dogo. Koikum nopo.
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Mihad-ihad oku kopio.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Mulau yau.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Kotoh!
dtp
Umbalai po kaagu.
dtp
Milo' oku mokianu diti?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopisanangan kinorikatan.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Olundus ilo tusak.
dtp
Manu oku modop.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Iya lo?
dtp
Kotigog ko' dii?
keyboard_arrow_left 12345