clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
Manu oku mundorong kio.
dtp
Otood oku kopio.
dtp
Ula'!
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Kikamus oku.
dtp
Agaras iyolo ngawi?
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Aiso nunu maan ku baino.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Hinonggo kinosusuon nu?
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Miiso ginawo kito.
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Onuai oku do waig.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Au.
dtp
Amu kopunong sisimbar nu.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Noulau ikoyu?
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Oh mala'.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Siou.
dtp
Nokuro ko' mangan dilo?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Milo' mongundar?
dtp
Olundus ko no.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Pounsikou!
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Poginum no.
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Ika nopo nga tondu ku.
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Iya nopo nga tambalut ku.
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Kihoi!
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Mongiwang ko' baino?
dtp
Ongoi intong.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Koontok ti?
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Haro no gatang dahai.
dtp
Mulau yau.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Honggo tapa nu?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Duo no kitungau ku.
dtp
Duo no kimanangaman ku.
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Tanabai.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Nokosodia kou no?
dtp
Aranggou i Tom do tokuri.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Yoku nopo nga kusai.
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Manu oku do pogulian.
dtp
Otogod ko'?
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Onuai oku do kumut.
dtp
Manu oku daa kosiwatan maya diah.
dtp
Kopiwosian toinsanan!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Kotoluadan do orotian.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Kopiruba kawagu kio!
dtp
Maai oku daa popoilo'.
dtp
Monimpad tungau do biik.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
keyboard_arrow_left 12345