clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

keyboard_arrow_left 1234
mar
ते सोड.
mar
बोलू नकोस.
mar
घालून बघा.
mar
आता सुरू कर.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
टॉम काम करतो.
mar
विसरून जा.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला हे माहीत आहे.
mar
ते हुशार आहेत.
mar
मला बघ.
mar
खाली बस!
mar
आम्हाला आत येऊ दे.
mar
ते हरले.
mar
तेच.
mar
ओरडू नकोस.
mar
ऊठ!
mar
तो उभा राहिला.
mar
मी परत आलो.
mar
पाठी बघ.
mar
ते पकड.
mar
ते कोण?
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मी डायट करतोय.
mar
आम्ही काम करू.
mar
मला हवी आहे.
mar
ते चांगले आहेत.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
भांडू नकोस.
mar
माझ्याकडे वाईन आहे.
mar
मिळालं.
mar
टॉमने फोन केला.
mar
मी नाचू शकतो.
mar
आपण बघितलं.
mar
त्या कोण आहेत?
mar
मी पाव खातो.
mar
बाहेर व्हा.
mar
आम्हाला ते हवं आहे.
mar
टॉम पितो.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
पुन्हा या.
mar
जाऊन टॉमची मदत कर.
mar
माझी मदत करा!
mar
मी जास्त उंच आहे.
mar
मला उत्तर द्या.
mar
आपण हसलो.
mar
मला अजून हवंय.
mar
आमची मदत करा.
mar
टॉमने प्रयत्न केला.
mar
वर काय आहे?
mar
मला सोडा.
mar
तुम्ही टॉम का?
mar
कसा आहे?
mar
मला तू आवडतेस.
mar
टॉमला माफ करा.
mar
आपल्याला काळजी आहे.
mar
काय चाललंय?
mar
टॉम थांबला.
mar
टॉमला विसरा.
mar
मी सांगू शकत नाही.
mar
आम्हाला बघा.
mar
मी नाचतोय.
mar
त्याला वाचता येतं.
mar
इथे या.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
हलू नका.
mar
हट!
mar
मी त्याला भेटलो.
mar
मला जाऊ दे!
mar
ते जिंकले.
mar
सोडू नका.
mar
ते कोण आहेत?
mar
टॉम मेला.
mar
कोणालाही विचार.
mar
परिपूर्ण!
mar
मला तो आवडतो.
mar
विचारू नकोस.
mar
काळजी घे.
mar
टॉमला बोलवा.
mar
टॉम घोरतो.
mar
ऊभे व्हा!
mar
वेळेवर पोहोचा.
mar
आपलं आहे.
mar
आपण ते बघितलं.
mar
रडू नका.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
कोण पळालं?
mar
मी आहे!
mar
ठीक आहे.
mar
त्याला विसरून जा.
mar
मी टॉम.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
मी थकलेलो.
mar
पक्षी उडतात.
mar
टॉमला किस कर.
mar
कसा आहेस?
mar
मला पण.
mar
टॉम प्रयत्न करतो.
mar
मी जातोय.
mar
भांडण करू नका.
keyboard_arrow_left 1234