Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
早く来い。
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 129027
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 274037
qahwa - Oct 6th 2010, 14:49
Nakadugtong sa 372140
marcelostockle - Apr 16th 2012, 06:22
Nakadugtong sa 339045
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3373620
Silja - 11 araw nakaraan
Hindi na nakadugtong sa 3373620

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 140535

jpn
早く来い。
早く[ハヤク] 来い[コイ] 。[。]

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Mga comment

Walang mga comment sa ngayon.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.