About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
我々に生命を与えた神は我々に同時に自由を与え給うた。
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 9542
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 23482

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 186344

jpn
我々に生命を与えた神は我々に同時に自由を与え給うた。
我々[ワレワレ] に[ニ] 生命[セイメイ] を[ヲ] 与え[アタエ] た[タ] 神[カミ] は[ハ] 我々[ワレワレ] に[ニ] 同時に[ドウジニ] 自由[ジユウ] を[ヲ] 与え[アタエ] 給う[タマウ] た[タ] 。[。]

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Mga comment

  1. May 2nd 2010, 03:52
    If we get some meta tags, we should note that the 給うた is an archaic verb form; not a typo for 給いた.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.