Tags

Logs

  • date unknown
linked to #12286
  • date unknown
linked to #43129
  • date unknown
それが現実だ。
linked to #338736
linked to #650420

Sentence #205883

jpn
それが現実だ。
それ が 現実(げんじつ) だ 。
You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.
Add a language
cmn
那是現實。
那是现实。
nà shì xiànshí 。
eng
That's the way it is.
fra
C'est comme ça.
rus
Такова реальность.
ber
Akka ay llant tɣawsiwin.
ber
Akka ay llant lumuṛ.
ber
Akka ay yella lḥal.
ber
Akka ay tella ddeɛwa.
ber
Akka ay tella tegnit.
cmn
就是这样的。
就是這樣的。
jiùshì zhèyàng de 。
cmn
是这样的。
是這樣的。
shì zhèyàng de 。
deu
So ist es.
deu
Das ist halt so.
deu
Das ist so.
deu
So ist es nun einmal.
eng
That's how it is.
epo
Tiel estas.
epo
Tia estas realeco.
fin
Niin se on.
fra
C'est ainsi.
isl
Þannig er það.
ita
È così.
jpn
その通りです。
その (とお)り です 。
mkd
Така е.
nld
Zo is het.
por
Assim é.
por
É assim.
rus
Это так.
rus
Вот так вот.
spa
Así es.
uig
چىنلىق شۇنداق بولىدۇ.
wuu
是搿能个。
zɿ²³. gəˀ¹². nən²³. gəˀ¹². 。
wuu
是搿能价个。
zɿ²³. gəˀ¹². nən²³. kɑ³⁴. gəˀ¹². 。
wuu
就是搿能个。
ʑiɤ²³. zɿ²³. gəˀ¹². nən²³. gəˀ¹². 。

Comments

There are no comments for now.