Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
ジュリアの母国語はイタリア語だ。
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 53001
Blanka_Meduzo - Dec 30th 2012, 16:20
ジュリアの母語はイタリア語だ。
Pfirsichbaeumchen - Jan 25th 2013, 04:11
Nakadugtong sa 353701
Pfirsichbaeumchen - Jan 25th 2013, 04:11
Nakadugtong sa 350257
sharptoothed - Jan 26th 2013, 08:35
Nakadugtong sa 2167707

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 215699

jpn
ジュリアの母語はイタリア語だ。
ジュリア[ジュリア] の[ノ] 母語[ボゴ] は[ハ] イタリア[イタリア] 語[カタリ] だ[ダ] 。[。]

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Mga comment

 1. Jan 25th 2013, 01:55
  母国語 -> 母語? Both are correct, AFAIK.
 2. Jan 25th 2013, 02:15
  @JimBreen
  Strictly speaking, they are different. However, many people have used it as they are the same.
  http://www.sanseido.net/Main/Wo...f-8346ababa1c8
 3. Jan 25th 2013, 06:08
  Including dictionary compilers, who have used "mother tongue" for both.
  There were about 20 sentences with 母国語, but most have been changed to 母語. Can you look at the 3 remaining for 母国語?
 4. Jan 25th 2013, 06:09
  Actually there are more than 3, I miscounted.
 5. Jan 25th 2013, 06:12
  I spoke to a native speaker on this very word quite recently. S/he said the inclusion of 国 is more common in speech.
 6. Jan 25th 2013, 13:55
  Ĉiuj certe pravas.
  Kaj tamen, simple, "母国語" estas patruja (sia ŝtata) lingvo, "母語" estas gepatra lingvo.
  Do, "母語" estas pli konvena. Sed mi ne neas obstine la uzadon de la vorto "母国語". Ĉar ĝi estas uzata banale kutime.  確かに皆さんのおっしゃることは、そのとおりですが、この場合「母語」の方が適切だと思ったので変更したのです。(@bunbukuさんの紹介しておられるリンク先の記事にあるように)「国」という字にこだわったものです。「国語学会」も、「国」だけが理由ではないですが「日本語学会」に名称を変更しましたしね。
  ただ、「母国語」はそれで流通していますし、目の敵にして変更しているわけではありません。
  (英語は読めますが書けません。)
 7. Jan 25th 2013, 14:25
  Honestly, I don't think it should be changed because 母国語 is also common even though 母語 seems appropriate to use. Both of them could be translated "native language" or "mother tongue" in English, so I think to add 母語 as an alternative might be better.

  厳密には「母語」の方が正しいのだろうとは思うのですが、一般的に母国語も広く使われています。最初の文も文法的に問題のない自然な日本語ですので、変更する必要はないとも言えます。日本語学習者の混乱を避けるためにも、「変更」と言う形ではなく、母語を用いた「代替文」として追加した方がいいかもしれません。
 8. Jan 25th 2013, 15:54
  なるほど、そうですね。(そうでしたね)
  Tatoeba に参加したとき、あなたの「母国語」は何ですかと尋ねられたのに、ちょっと「反発」して、その時にいくつかの文の「母国語」を「母語」に変えたのです。
  それ以降はほとんど触ってないと思います。(そんなに追求すべき事柄とは思てませんので。)

 9. Jan 26th 2013, 01:44
  Thanks for the clarification. Some very subtle points there, and it's great to get them from Japanese speakers.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.