Tags

Logs

  • date unknown
細く長く愛して。
  • date unknown
linked to #244202

Sentence #237482

jpn
細く長く愛して。
(ほそ)(なが)(あい)して 。
You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.
Add a language
eng
Love me lithe, love me long.
cmn
淡淡地愛我,長久地愛我。
淡淡地爱我,长久地爱我。
dàn dàn dì ài wǒ , chángjiǔ dì ài wǒ .
cmn
不求情意绵绵,但求天長地久。
不求情意绵绵,但求天长地久。
bù qiú qíng yì mián mián , dàn qiú tiānchángdìjiǔ .
rus
Люби меня гибко, люби меня долго.

Comments

There are no comments for now.