clear
swap_horiz
search

Logs

London is no longer a city of fog.

added by , date unknown

#192110

linked by , date unknown

#598572

linked by kobylkin, 2010-11-02 15:20

#1573218

linked by trieuho, 2012-05-14 17:09

#1573220

linked by trieuho, 2012-05-14 17:10

#1959290

linked by marcelostockle, 2012-10-28 05:10

#2555218

linked by Amastan, 2013-07-02 11:58

#2555219

linked by Amastan, 2013-07-02 11:59

#2555221

linked by Amastan, 2013-07-02 11:59

#4246727

linked by duran, 2015-06-02 12:45

#5363934

linked by egg0073, 2016-08-23 03:35

Sentence #29273

eng
London is no longer a city of fog.

You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.

Add a language
ber
London teqqel maci d tamdint n wagu.
ber
London teqqel ur d tamdint n wagu.
ber
London ur tt-mazal d tamdint n wagu am zik.
cmn
倫敦不再是霧都了。
伦敦不再是雾都了。
jpn
ロンドンはもはや霧の都ではない。
rus
Лондон больше не город туманов.
spa
Londres ya no es más una ciudad de nieblas.
tur
Londra artık bir sis şehri değil.
vie
London chẳng còn là thành phố sương mù nữa.
vie
Luân đôn không còn là xứ sở sương mù nữa.

Comments

There are no comments for now.