About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
He's suffering from the effects of overwork.
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 109164
Esperantostern - Jan 26th 2011, 22:30
Nakadugtong sa 728774

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 294525

eng
He's suffering from the effects of overwork.

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Ipakitajpn
彼は過労の結果病気になっている。
彼[カレ] は[ハ] 過労[カロウ] の[ノ] 結果[ケッカ] 病気[ビョウキ] に[ニ] なっ[ナッ] て[テ] いる[イル] 。[。]

Mga comment

Walang mga comment sa ngayon.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.