About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
The man was a total stranger.
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 208025
duran - Sep 9th 2011, 19:50
Nakadugtong sa 1091415
marcelostockle - Mar 19th 2012, 19:31
Nakadugtong sa 1494615
Tamy - Oct 18th 2012, 08:54
Nakadugtong sa 1932427
sacredceltic - Nov 29th 2012, 09:51
Nakadugtong sa 2044290
Pfirsichbaeumchen - Feb 19th 2013, 12:32
Nakadugtong sa 2233870
Guybrush88 - Mar 20th 2014, 20:06
Nakadugtong sa 3111551

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 45283

eng
The man was a total stranger.

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Mga comment

Walang mga comment sa ngayon.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.