»
search

Logs

  • date unknown
Our house adjoins his.
  • date unknown
linked to #228249
linked to #691327
linked to #1498302
linked to #1541830
linked to #3581749
unlinked from #228249
linked to #3101242

Sentence #65603

eng
Our house adjoins his.

You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.

Add a language
epo
Nia domo allimas al la lia.
hun
A mi házunk az övével szomszédos.
jpn
うちと彼の家は隣り合っている。
tur
Evimiz onunkine bitişik.
vie
Nhà chúng ta/chúng tôi sát vách nhà anh ta.
eng
His house and mine are adjacent.
epo
Nia domo najbaras la lian.
vie
Khi tôi về đến nhà, em trai tôi đã làm xong bài tập về nhà.

Comments

There are no comments for now.