Tags

Logs

I must say that your writing is at a pretty good level!
linked to #790564
linked to #790567
linked to #790569
linked to #790785

Sentence #790566

eng
I must say that your writing is at a pretty good level!
You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.
Add a language
cmn
我必須說, 你的寫作達到了非常好的水準。
我必须说, 你的写作达到了非常好的水准。
wǒ bìxū shuō , nǐ de xiězuò dádào le fēicháng hǎo de shuǐzhǔn .
uig
سىزنىڭ خەت يېزىش سەۋىيىڭىز يۇقىرى جۇمۇ!
uig
سېنىڭ خەت يېزىش سەۋىيەڭ يۇقىرى جۇمۇ!
uig
سىلەرنىڭ خەت يېزىش سەۋىيەڭلار يۇقىرى جۇمۇ!

Comments

There are no comments for now.