»
search

Logs

  • date unknown
彼女は誰ですか。
  • date unknown
linked to #13185
  • date unknown
linked to #315731
linked to #687733
  • CK
  • 2015-09-20 04:18
linked to #2203797
linked to #5009003

Sentence #87976

jpn
彼女は誰ですか。

You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.

Add a language
eng
Who is she?
eng
Who's she?
fra
Qui est-elle ?
hrv
Tko je ona?
spa
¿Quién es ella?
bel
Хто яна?
ber
Anwa ay tt-ilan?
ceb
Kinsa na siya?
cmn
她是谁?
她是誰?
Tā shì shéi?
deu
Wer ist sie?
epo
Kiu ŝi estas?
fin
Kuka hän on?
heb
מי היא?
heb
מי זו?
hun
Ő kicsoda?
hun
Ki ő?
ita
Lei chi è?
ita
Chi è?
ita
Chi è lei?
mar
ती कोण आहे?
mar
त्या कोण आहेत?
mkd
Која е таа?
pol
Kim ona jest?
por
Quem é ela?
rus
Кто она?
swe
Vem är hon?
tam
அவள் யார்?
tat
Кем ул?
tat
Кем бу?
tgl
Sino siya?
tur
O kimdir?
tur
O kim?
tur
Kim o?
ukr
Хто вона?
vie
Chị ấy là ai?
vie
Nó là ai?
vol
Kim binof?

Comments

There are no comments for now.