Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

ondo - Jan 4th 2011, 15:46
Mi alte taksas vian pensmanieron.
ondo - Jan 4th 2011, 15:46
Nakadugtong sa 252835
sacredceltic - Aug 30th 2012, 14:00
Nakadugtong sa 1806871

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 698158

epo
Mi alte taksas vian pensmanieron.

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Ipakitajpn
私はあなたの考え方を高く評価しています。
私[ワタシ] は[ハ] あなた[アナタ] の[ノ] 考え方[カンガエカタ] を[ヲ] 高く[タカク] 評価[ヒョウカ] し[シ] て[テ] い[イ] ます[マス] 。[。]

Mga comment

Walang mga comment sa ngayon.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.