Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
心配しないで。
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 28
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 109
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 1307
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 2513
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 3123
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 4377
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 5441
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 5680
Swift - Sep 2nd 2010, 13:36
Nakadugtong sa 494519
Swift - Oct 2nd 2010, 18:23
Nakadugtong sa 542934
CK - Mar 9th 2011, 03:01
Nakadugtong sa 783788
AOCinJAPAN - Jul 27th 2011, 10:34
Nakadugtong sa 506446
rafael8243 - Mar 7th 2012, 18:13
Nakadugtong sa 380391
qahwa - Feb 13th 2013, 09:33
Nakadugtong sa 340401
CK - Jun 19th 2013, 15:20
Nakadugtong sa 433745
CK - Jun 19th 2013, 15:20
Nakadugtong sa 20391
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 354749
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3212931
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3212933
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3381485
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3381505
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 1124763
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 2509702
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3381491
Silja - 11 araw nakaraan
Nakadugtong sa 3381500

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 4734

jpn
心配しないで。
心配[シンパイ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] 。[。]

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Ipakitacmn
不要擔心。
bùyào dānxīn 。
Ipakitajpn
心配 しないで。
心配[シンパイ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] 。[。]
Ipakitacmn
別擔心。
bié dānxīn 。
Ipakitacmn
不必担心。
bù bì dānxīn 。
Ipakitacmn
别担心。
bié dānxīn 。
Ipakitacmn
不要擔心它。
bùyào dānxīn tā 。
Ipakitajpn
心配するな。
心配[シンパイ] する[スル] な[ナ] 。[。]
Ipakitajpn
心配しなくていいよ。
心配[シンパイ] し[シ] なく[ナク] ていい[テイイ] よ[ヨ] 。[。]
Ipakitajpn
気にすんなって。
気[キ] に[ニ] すん[スン] なっ[ナッ] て[テ] 。[。]
Ipakitajpn
気にするなよ。
気[キ] に[ニ] する[スル] な[ナ] よ[ヨ] 。[。]
Ipakitajpn
気にしないでいいよ。
気[キ] に[ニ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] いい[イイ] よ[ヨ] 。[。]
Ipakitajpn
気にしないで。
気[キ] に[ニ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] 。[。]
Ipakitajpn
心配しないで!
心配[シンパイ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] ![!]
Ipakitajpn
心配しないでください。
心配[シンパイ] し[シ] ない[ナイ] で[デ] ください[クダサイ] 。[。]
Ipakitajpn
気にしなくていいんですよ。
気[キ] に[ニ] し[シ] なく[ナク] ていいん[テイイン] です[デス] よ[ヨ] 。[。]
Ipakitajpn
そのことについて心配するな。
その[ソノ] こと[コト] について[ニツイテ] 心配[シンパイ] する[スル] な[ナ] 。[。]
Ipakitajpn
いいよ、気にしなくて。
いい[イイ] よ[ヨ] 、[、] 気[キ] に[ニ] し[シ] なく[ナク] て[テ] 。[。]
Ipakitajpn
どうぞ気になさらずに。
どうぞ[ドウゾ] 気[キ] に[ニ] なさら[ナサラ] ず[ズ] に[ニ] 。[。]
Ipakitayue
唔使擔心。
ng⁴ sai² daam¹sam¹ 。

Mga comment

  1. Jul 13th 2010, 18:21
    Not for WWWJDIC.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.