Tags

No tag on this sentence.

All Tags ankieken

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Logböker

Tonari - Sep 29th 2010, 02:19
"Спасибо." - "Не за что."
Tonari - Sep 29th 2010, 02:19
verknütt mit 382149
debian2007 - Oct 11th 2010, 12:42
verknütt mit 559354
FeuDRenais - Oct 19th 2010, 14:21
verknütt mit 572982
FeuDRenais - Oct 19th 2010, 14:22
verknütt mit 572984
FeuDRenais - Oct 19th 2010, 14:23
verknütt mit 572983
Shishir - Feb 5th 2011, 16:54
verknütt mit 2965
Shishir - Feb 12th 2012, 20:14
verknütt mit 395116
marafon - Dec 6th 2012, 04:34
verknütt mit 3884
Pfirsichbaeumchen - Nov 11th 2013, 16:07
verknütt mit 2821875
Pfirsichbaeumchen - Nov 11th 2013, 16:19
verknütt mit 626428
Pfirsichbaeumchen - Dec 13th 2013, 01:38
verknütt mit 867
PaulP - Jul 24th 2014, 17:29
verknütt mit 431683
PaulP - Sep 7th 2014, 16:05
verknütt mit 1050525
PaulP - Sep 7th 2014, 16:07
verknütt mit 2515760
marafon - vör 27 Daag
verknütt mit 3534596
marafon - vör 27 Daag
verknütt mit 1142713
marafon - vör 27 Daag
verknütt mit 1170685

Fehler mellen

Schriev man driest en Kommentar, wenn du en Fehler süst!

HENWIES: wenn en Satz nüms tohöört un du weetst, wo de Fehler to verbetern geiht, denn verbeter em eenfach, ahn en Kommentar to schrieven. Du musst den Satz annehmen, ehrdat du em ännern kannst.

Satz Nummer 538027

rus
"Спасибо." - "Не за что."

Wichtig! Du föögst jüst en Översetten to ’n Satz baven to. Wenn du dissen Satz nich versteihst, denn klick op „Afbreken“, dat di wedder allens wiest warrt. Klick denn op den Satz, den du versteihst un den du översetten wullt.

Denk ook an Grootbookstaven un Satzteken! Wees bedankt.

Wiesencmn
"谢谢。" "不用谢。"
“謝謝。“ “不用謝。“
" xièxie 。" " bù yòng xiè 。"

Kommentare

marafon
vör 27 Daag
Точки вне кавычек:
"Спасибо". - "Не за что".

Точка, запятая, точка с запятой, двоеточие и тире не ставятся перед закрывающимися кавычками; все эти знаки могут стоять только после кавычек.
http://www.evartist.narod.ru/text1/55.htm

Du musst anmellt wesen, üm en Kommentar to schrieven. Wenn du nich registreert büst, denn kannst du di hier registreren.