menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Siou.
dtp
Nunu iti?
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Miagal nopo.
dtp
Kaino!
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Guminawo ku dika.
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Orohian oku do Poransis.
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Nunu ilo?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Kotutun oku kaka dau.
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Osonong kosuabon!
dtp
Manu oku diya.
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sipasi oku.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Bah.
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Nosogitan nu dii?