menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Mulau nopo lisih.
dtp
Nakaramit oku dilo.
dtp
Agayo yau miagal doho.
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Godoot oku no kopio.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Obuli ba' iya!
dtp
Nokuro dii?
dtp
Maan do sumonong-sonong kio.
dtp
Tanak oku po.
dtp
Kobolingkangan tokou?
dtp
Muli ko' no?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Otood oku hilo.
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Kotutun ko' disido?
dtp
Iya okon ko tondu.
dtp
Ongoi uhoto i Tom.
dtp
Ika nga puru-puru tokou.
dtp
Araat no tadau diti.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Siou.
dtp
Noulau ikoyu?
dtp
Adalaan korualan di longon ku.
dtp
Tonudo isio.
dtp
Kotoluadan oi Yesus.
dtp
Honggo kamar jamban?
dtp
Hiboko'!
dtp
Aiso nunu maan ku baino.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Haro no gatang dahai.
dtp
Muhang oku do boros Poransis.
dtp
Milo' kito maan pibarasan?
dtp
Nunu iti?
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Kaino!
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Guminawo ku dika.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Osomok tokou id hilo?
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Toi gia?
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Mongoi oku koti.
dtp
Milo' ko' muli walai.
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopio gia?
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Au oku kotutun.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.