menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Kabyle with audio (total 51,140)

kab
Wexxer!
kab
Telliḍ tεelmeḍ da i lliɣ.
kab
Iɛeǧb-iyi ugeffur n unebdu.
kab
Lliɣ ɣelḍeɣ.
kab
Mazal-d kra n lbira?
kab
Tugareḍ-iyi cwiṭ.
kab
Yettidir weḥd-s deg lexla.
kab
Beεεed-as, ayen yebɣun yili.
kab
Aniɣer-mt?
kab
Akka segmi d-tella ddunit.
kab
Sεiɣ lǧar d uday.
kab
Bezzaf i d-yewweḍ zik.
kab
Ur ttilimt ara d nneyyat!
kab
Qeddem-iyi ɣur-s, ttxil!
kab
Tom yella xlan leǧyub-is.
kab
Kerhent tulawin.
kab
Mmacemt-iyi.
kab
Aql-i da.
kab
Xeddmen ɣur-i.
kab
Ur ɣriɣ ara izen-nni.
kab
Ufiɣ yeḥbes mi rriɣ tamawt.
kab
La tettmeɛɛikeḍ!
kab
Tom yessen ad yurar ṭṭrenǧ.
kab
D acu iwumi laqent ti?
kab
Amcic-nni yeḥṣel deg ttejra.
kab
Yal adular ad d-iεawen.
kab
La skerkiseɣ.
kab
Ameskar-nni yecbeḥ uɣanib-is.
kab
Ferḥeɣ imi tεelmeḍ s tidet.
kab
Ayis d aɣersiw.
kab
Ahat tenwiḍ-iyi d ungif.
kab
Ad ak-fkeɣ xemsa idulaṛen.
kab
D ayen tεelmeḍ i εelmeɣ.
kab
D tafransist kan i ttmeslayeɣ.
kab
Anda yekka uxeddim-nni-inek?
kab
Inuda Tom ɣef nnwaḍer-is.
kab
Medden akk ttnadin ɣef lehna.
kab
Sarameɣ ad tili d tidet.
kab
Sudnemt-iyi.
kab
Teṭṭerḍeq d imeṭṭawen.
kab
Ṭṭef imi-k.
kab
Ur teḥwaǧeḍ ara teɣreḍ tafransist.
kab
Ḍfer ayen i d-tettmenniḍ.
kab
Tom yeldi-d ṭṭaq acemma.
kab
Werǧin meyyzeɣ-d ad zewǧeɣ.
kab
Mmacet-iyi.
kab
Ttwaliɣ amihi yellan deg-s.
kab
Melmi i d-tenniḍ aya?
kab
Ṭṭfeɣ-d yiwet n tzilma.
kab
Ɣas ini ur ttwaliɣ ara.
kab
Aql-i ttrajuɣ nnuba-w.
kab
D tiḥerfit i d tasarut.
kab
Ifukk yakan leqraya n wexxam?
kab
Tazawwa-nni thudd akk tamdint.
kab
Tettemmac-it.
kab
Temmac-it.
kab
Ulamek ara ad t-tezzmem.
kab
Ɣriɣ idlisen-nni deg sin.
kab
Sεiɣ urnan mliḥ ɣer lkawkaw.
kab
Tenniḍ-iyi-d d akeddab.
kab
Neẓẓa ṛṛuz.
kab
Yella tuɣ udlis ɣef tnarit?
kab
Bɣiɣ ad geɣ kra ibeddilen.
kab
Ur meqqer ara uxxam-nneɣ.
kab
Yeǧǧa-d lǧerrat umenɣay-nni.
kab
Tudert-iw teččur d lferḥ.
kab
Mary tessen mliḥ ad txiḍ.
kab
Tiqenṭert-nni attan bennun-tt.
kab
Taswiεt kan, nsant akk tafwin.
kab
Yezmer ad yili d aɣbel.
kab
D acu i k-yeqqsen?
kab
Tefreḥ.
kab
Ur ileḥḥu ara ufrigu-nneɣ.
kab
Lawan-nni lliɣ mazal ukiɣ.
kab
Mmac Tom.
kab
Aql-i leddiɣ-d ṭṭaq.
kab
Kcem-d ɣer texxamt ttxil.
kab
Ceqqeqen ṭṭiqan n texxamt-iw.
kab
Tom yenwa dayen ad yemmet.
kab
Ur yugad ara ad yemmet.
kab
Teṭṭef tajeǧǧigt deg ufus-is.
kab
Acḥal ara neqqim neḥbes da.
kab
Awufan sεiɣ lweqt i temdakelt.
kab
Ur kem-yeṭṭif ara uɣedlilef?
kab
Wissen ma yekkat Tom tajewwaqt.
kab
Nwiɣ d tidet i tebɣam.
kab
Ad d-lhuɣ d waya.
kab
Nemyemmac.
kab
Deg anwa annag i nella?
kab
Tom yettbin-d d aẓawali.
kab
Ḥadremt, yak?
kab
Yella kra i sen-tenniḍ?
kab
Bezzaf d abestuḥ ukersi-a.
kab
Ad nernu ad nemmẓer azekka.
kab
Wwiɣ-d akk ikayaden-iw.
kab
Tibluzin-a ɣezzifit lekmum-nsent.
kab
Tom ur yeεlim s kullec.
kab
Tura aql-iyi kkateɣ apyanu.
kab
Ur telli ara tettxemmim akka.
kab
Ssneɣ-ten am lǧib-iw.