menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
मला अजून हवं होतं.
mar
मी देशभक्त आहे.
mar
तो माझ्याशी खोटं बोलला.
mar
मूर्खपणा होता.
mar
तुझी पिशवी कोणती आहे?
mar
कोण रडतंय?
mar
ते माझ्याशी खोटं बोलले.
mar
त्याच्या नाकातून रक्त आलं.
mar
आरसा कुठे आहे?
mar
तुमची पिशवी कोणती आहे?
mar
तू सुखी आहेस का?
mar
रडतंय कोण?
mar
तुमच्या आजोबांचं वय किती आहे?
mar
काय विचार करायचा हेच कळत नव्हतं मला.
mar
सगळे जिंकतात.
mar
माझी नाहीये.
mar
मला गॅसचा वास आला.
mar
किती सुंदर!
mar
मला तुझं खरं नाव माहीत नाहीये.
mar
टॉमचा अर्थ काय होता हे मला माहीत नाही.
mar
मला शाळा आवडते.
mar
आज तू हॉट दिसतोस.
mar
सेक्युरिटीला बोलवा!
mar
मला तुमचं खरं नाव माहीत नाहीये.
mar
लोकं किस का करतात?
mar
आज तू हॉट दिसतेस.
mar
सेक्युरिटीला बोलव!
mar
टॉम गातो का?
mar
काय विचार करायचा हेच कळत नव्हतं.
mar
सगळेच जिंकतात.
mar
माझा नाहीये.
mar
दुपारचे दोन वाजले आहेत.
mar
आज तुम्ही हॉट दिसता.
mar
घड्याळ दुरुस्त कर.
mar
मला बॉस्टन अजिबात आवडलं नाही.
mar
मी तुम्हाला उठवलं.
mar
तुझी गाडी कोणती आहे?
mar
मी कोणाला तरी पाहिलं.
mar
मी विद्यार्थी आहे.
mar
घड्याळ दुरुस्त करा.
mar
माझं नाहीये.
mar
मी टॉमला शोधून काढेन.
mar
मी निवडून आलो होतो.
mar
मी कोणाला तरी बघितलं.
mar
मी एक विद्यार्थी आहे.
mar
मला माहीत नव्हतं.
mar
मी तयार नाहीये.
mar
मला टॉम सापडेल.
mar
मला शहरं आवडतात.
mar
मी तुला उठवलं.
mar
मी कॉफी विकतो.
mar
मी कुत्रा बघितला.
mar
आता फक्त आराम कर.
mar
मला कॉफीची गरज आहे.
mar
मी गादीखाली लपवलं.
mar
पाडवू नका.
mar
टॉम का बदलला?
mar
मी चहा बनवेन.
mar
मी श्रीमंत झालो.
mar
आता फक्त आराम करा.
mar
मी कॉफी बनवली.
mar
मी गादीखाली लपवली.
mar
टॉमसुद्धा गाईल का?
mar
मी टॉमला थांबवेन.
mar
आम्ही हल्ला करू.
mar
मला कॉफी आवडते.
mar
मी गादीखाली लपवला.
mar
मला कुत्रा दिसला.
mar
मला कॉफी हवी आहे.
mar
पाडवू नकोस.
mar
आपण हल्ला करू.
mar
माझ्याकडे घर आहे.
mar
आपण हरत आहोत.
mar
साफ ठेवा.
mar
मी थांबलो नाही.
mar
तुम्ही सुंदर दिसता.
mar
टॉमला मी वाचवेन.
mar
मी ऐकेन.
mar
तुला माझी गरज का आहे?
mar
ते नंतर कर.
mar
मला तुझ्याबरोबर जायचं नाहीये.
mar
टॉम बेशुद्ध पडला का?
mar
तू सुंदर दिसतोस.
mar
तुझा कोणावर संशय आहे?
mar
मी कोणालाही भीत नाही.
mar
तुम्हाला माझी गरज का आहे?
mar
ते नंतर करा.
mar
मला तुमच्याबरोबर जायचं नाहीये.
mar
आम्ही हरत आहोत.
mar
साफ ठेव.
mar
तू सुंदर दिसतेस.
mar
तुमचा कोणावर संशय आहे?
mar
मी काहीही चुकीचं बोललो नाही.
mar
मला चमचे आवडतात.
mar
येऊन बस.
mar
आपण येत आहोत.
mar
तू माझ्याशी बोलू शकतेस.
mar
मला हे तीन तासांपूर्वीच माहीत होतं.
mar
तुमची आजी किती वर्षांची आहे?
mar
घाम खारट का असतो?