menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
कोण जिंकेल?
mar
किती गोड आहे.
mar
मी युरोपला दोनदा गेलो आहे.
mar
मी कोच आहे.
mar
मला टॉमशी बोलायचं नाहीये.
mar
मी तुला शोधून काढेन.
mar
आजचा डीजे कोण आहे?
mar
तू कुठे काम करतोस मला माहीत नाही.
mar
ही कोणाची वाईन आहे?
mar
उद्या ये.
mar
मी स्वप्न बघतोय का?
mar
कोच मीच आहे.
mar
मी तुम्हाला शोधून काढेन.
mar
तिचं घर कुठे आहे?
mar
तुम्ही कुठे काम करता मला माहीत नाहीये.
mar
मला बेकनचा वास येतोय.
mar
मला कोणीही लिहिताना दिसलं नाही.
mar
मी टॉमला नाही असं सांगितलं.
mar
तुम्ही जाऊ शकत नाही.
mar
डॉक्टर कुठे आहेत?
mar
ते इथे नाहीये.
mar
दादा कुठेय?
mar
तुम्हाला कोणी सांगितलं?
mar
मला कॉल नको करूस.
mar
मी आज दुपारी टॉमला बोलवलं.
mar
रिमोट कुठे आहे?
mar
टॉमवर कोण लक्ष ठेवतंय?
mar
हे कोणी केलं?
mar
माझं पॉपकॉर्न कुठे आहे?
mar
वेळ कोणाकडे आहे?
mar
कोणाला गोळी लागली?
mar
तुझा फोन कुठेय?
mar
टॉमला कोण बघतंय?
mar
कुठे होतं ते?
mar
मी तुला फसवलं.
mar
कोणी काय केलं?
mar
तू जाऊ शकत नाहीस.
mar
डॉक्टर कुठे आहे?
mar
इथे कोण होतं?
mar
इथे नाहीये.
mar
माझा एकही शत्रू नाहीये.
mar
तुझा पुरावा कुठेय?
mar
माझा भाऊ कुठेय?
mar
तुला कोणी सांगितलं?
mar
मी तुम्हाला फसवलं.
mar
मी ते लहान मुलाला सोपवलं.
mar
मी व्हिडिओ गेम खेळत नाही.
mar
आपण प्रयत्न करत आहोत.
mar
मी बॉस्टनमध्ये आहे.
mar
त्यानंतर मी कुठे जाऊ?
mar
मला तुझा आवाज अजूनही ऐकू येतोय.
mar
मी शाळेला बसने जात नाही.
mar
मी आता व्हॉलीबॉल खेळतोय.
mar
तो खूप आजारी आहे.
mar
त्याला माहीत आहे की नाही हे मला माहीत नाही.
mar
मला टॉमशी बोलण्याची गरज नाहीये.
mar
मी ते त्या लहान मुलाला दिलं.
mar
मी संगणकीय खेळ खेळत नाही.
mar
आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
mar
मी आता थकलोय.
mar
मी आज दुपारी टॉमला फोन केला.
mar
मला तुझ्याशी बोलायचं नाहीये.
mar
तू छोटी आहेस.
mar
मला नंतर बोलव!
mar
तू खोटं बोलतोयस!
mar
त्यावर तुझं नाव मला दिसत नाहीये.
mar
मी नवीन गाडी विकत घ्यायला जातोय.
mar
आम्हाला भूक लागली आहे.
mar
तुम्ही छोटे आहात.
mar
मला नंतर फोन कर!
mar
तू मला बोलवलं नाहीस.
mar
तू खोटं बोलतेयस!
mar
आम्ही येत आहोत.
mar
आत येऊ नकोस.
mar
ते खरं नाहीये.
mar
मला एक घर दिसतंय.
mar
तो आंधळा झाला.
mar
तुम्ही खोटं बोलत आहात!
mar
आत येऊ नका.
mar
खरं नाहीये.
mar
मला एक घर दिसून येतंय.
mar
मी नवीन गाडी विकत घेणार आहे.
mar
मी थकलो नाहीये.
mar
मला दे!
mar
आज पाऊस पडेल का?
mar
मी धावत बाहेर गेलो.
mar
मला कोणीतरी दिसलं.
mar
तुम्ही येथे अभ्यास करू शकता.
mar
मला द्या!
mar
तू अगदी धाडसी आहेस.
mar
मला माझ्या आईची आठवण येतेय.
mar
तू जाडा दिसतोस.
mar
तुम्ही अतिशय शूर आहात.
mar
तू जाडी दिसतेस.
mar
तू इथे अभ्यास करू शकतेस.
mar
मी घरीच होतो.
mar
तुमची खोली कुठे आहे?
mar
सापडलं.
mar
तो अभ्यास करतोय.
mar
आपण कुठे भेटू?