menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
मला ते सापडलं.
mar
कुठे दुखतं?
mar
ते अभ्यास करताहेत.
mar
तो कोणाचा मित्र आहे?
mar
तुझी खोली कुठे आहे?
mar
मला सापडलं.
mar
मला सर्दी झाली आहे.
mar
कोणी बांधलं?
mar
लवकर कर, टॉम.
mar
मला हिवाळा आवडतो.
mar
तुला उशीर झाला होता.
mar
मी एक पुस्तक विकलं.
mar
माझा तुझ्यावर विश्वास आहे.
mar
थकलायस का?
mar
मी घरी होतो.
mar
माझा तुमच्यावर विश्वास आहे.
mar
ते कोणी बांधलं?
mar
थकलीयस का?
mar
मी तुमची मदत करेन.
mar
मी तुझी मदत करतो.
mar
तुम्ही रडताय कशाला?
mar
लवकर करा.
mar
असं नका करू.
mar
मी सांगतो.
mar
तू रडत का आहेस?
mar
टॉमला माहीत आहे का?
mar
मी तुझी मदत करेन.
mar
मला नाचता येत नाही.
mar
तुम्ही का रडत आहात?
mar
टॉमला माहीत आहे?
mar
मी तुमची मदत करतो.
mar
मी आधी जातो.
mar
मला टेनिस आवडतो.
mar
लवकर कर.
mar
असं नको करूस.
mar
टॉम कुठे जन्माला आला होता?
mar
हे का घडलं?
mar
तू रडतोयस कशाला?
mar
मी फायरफॉक्स वापरतो.
mar
तू रडतेयस कशाला?
mar
जुनं आहे.
mar
मी बोललो.
mar
जुना आहे.
mar
हेच का?
mar
जुनी आहे.
mar
माझं आत्ताच खाऊन झालं आहे.
mar
हेच आहे का?
mar
मी टॉमची मदत करतो.
mar
मी फोन करेन.
mar
मी थुकतो.
mar
त्याला पकड.
mar
जागी हो!
mar
आपण मजा केली.
mar
गप्प!
mar
त्याला पकडा.
mar
मी जिंकलोय.
mar
माझी तलाशी घ्या.
mar
गप्प हो!
mar
त्यांना पकड.
mar
माझी तलाशी घे.
mar
गप्प व्हा!
mar
जागा हो!
mar
आम्ही मजा केली.
mar
त्यांना पकडा.
mar
घरी राहा.
mar
शांत राहा.
mar
सोड!
mar
आपण परत आलो आहोत.
mar
चला!
mar
शांत राहा!
mar
जाऊ दे!
mar
चांगलं आहे का?
mar
जागे व्हा!
mar
जाऊ द्या!
mar
लवकर या!
mar
मी चांगला होतो.
mar
शांत व्हा!
mar
सोडा!
mar
आम्ही परत आलो आहोत.
mar
चल!
mar
मी काम करेन.
mar
माझं घ्या.
mar
टॉमला सावध कर.
mar
हा मी.
mar
टॉम ओरडला.
mar
माझी घ्या.
mar
टॉमला सावध करा.
mar
लवकर ये!
mar
ते पडले.
mar
माझा घ्या.
mar
शांत हो!
mar
घरी जा.
mar
माझी घे.
mar
मी चालू शकतो.
mar
त्या पडल्या.
mar
खोटं बोलू नकोस.
mar
आपण थांबलो.
mar
माझं घे.
mar
मी बघितलं.
mar
खोटं बोलू नका.