clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Audio contributed by sabretou (total 376)

The following audio recordings by sabretou, are licensed under the CC BY-NC 4.0 license.

mar
समजलं.
mar
टॉमला माफ कर.
mar
भांडू नकोस.
mar
टॉमला माफ करा.
mar
भांडू नका.
mar
भांडू नये.
mar
भांडण करू नका.
mar
मी जातोय.
mar
भांडण करू नकोस.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विसर.
mar
सांगता येत नाही.
mar
तुम्ही टॉम का?
mar
विसरून जा.
mar
मला सांगता येत नाही.
mar
कशासाठी?
mar
मी सांगू शकत नाही.
mar
कशाकरिता?
mar
मी आणतो.
mar
मी घेतो.
mar
मी उघडतो.
mar
ती रडली.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
त्या रडल्या.
mar
टॉमने ढेकर दिला.
mar
बोलू नका.
mar
टॉम थांबला.
mar
बोलू नकोस.
mar
टॉमने वाट पाहिली.
mar
आम्ही बघितलं.
mar
शांत हो.
mar
काय चाललंय?
mar
आपण बघितलं.
mar
मी जाऊ शकतो.
mar
शांत व्हा.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
आपण पाहिलं.
mar
मी विसरलो.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
मी ते विसरलो.
mar
चांगलंय.
mar
आपण ते बघितलं.
mar
आम्ही लाजाळू आहोत.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
पाठी बघ.
mar
कोण पळालं?
mar
टॉमने खाल्लं का?
mar
कोण धावलं?
mar
आमचं आहे.
mar
मजा कर.
mar
आपलं आहे.
mar
जा, मजा कर.
mar
ऊठ!
mar
मी साफ आहे.
mar
जाऊन मजा कर.
mar
मी माणुस आहे.
mar
टॉम जिंकला.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
टॉम लढला.
mar
ते जिंकले.
mar
त्या जिंकल्या.
mar
परिपूर्ण!
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
आता सुरू करा.
mar
कसं आहे?
mar
पाऊस पडला.
mar
आता सुरू कर.
mar
सावध रहा!
mar
मला तू आवडतोस.
mar
मला तू आवडतेस.
mar
मला तुम्ही आवडता.
mar
मी पण.
mar
मला केक आवडतो.
mar
मला पण.
mar
मी टॉमला मारलं.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मिळालं.
mar
मी ते वापरतो.
mar
इथे बस.
mar
चालवून घेईन.
mar
ऊभी हो!
mar
इथे बसा.
mar
ऊभे व्हा!
mar
आम्हाला काळजी आहे.
mar
आमची मदत करा.
mar
मला पळता येतं.
mar
आपल्याला काळजी आहे.
mar
आमची मदत कर.
mar
मला धावता येतं.
mar
आम्हाला वाचव.
mar
मला जाऊ द्या!
mar
मी धावू शकतो.
mar
आम्हाला वाचवा.
mar
मला जाऊ दे!
mar
मी पळू शकतो.
mar
ठीक आहेस का?
mar
बर्फ पडला.
mar
मला जाऊ द्या.
mar
मला स्की करता येतं.