jpn
彼は生活するのに十分な金を稼いでいない。
jpn
彼は生活していけるだけの収入がない。
fra
Il ne gagne pas assez d'argent pour vivre.
deu
Er verdient nicht genug Geld zum Leben.
tur
Geçinmek için yeterli para kazanmıyor.

Click the top sentence to go to tatoeba.org to translate it or leave a comment.