deu
Eine Art Party im oberen Geschoss hielt mich gestern Abend bis um eins wach.
fra
Une sorte de fête à l'étage m'a gardé éveillé jusqu'à une heure du matin hier soir.
jpn
2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の一時まで眠れなかったんだ。
tur
Dün gece üst kattaki bir tür parti saat bire kadar beni uyutmadı.

Click the top sentence to go to tatoeba.org to translate it or leave a comment.