clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

About this list

created by Turkish_Bible

17 days ago

Contains 30 sentences

Actions

Show translations :
Download this list

Yaratılış 5 (Genesis 5)

Sentence #7964013 — belongs to Turkish_Bible
tur
Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.
info
Sentence #7964014 — belongs to Turkish_Bible
tur
Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.
info
Sentence #7964016 — belongs to Turkish_Bible
tur
Adem yüz otuz yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.
info
Sentence #7964017 — belongs to Turkish_Bible
tur
Şit'in doğumundan sonra Adem sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Adem toplam dokuz yüz otuz yıl yaşadıktan sonra öldü.
info
Sentence #7964019 — belongs to Turkish_Bible
tur
Şit yüz beş yaşındayken oğlu Enoş doğdu.
info
Sentence #7964021 — belongs to Turkish_Bible
tur
Enoş'un doğumundan sonra Şit sekiz yüz yedi yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
info
Sentence #7964023 — belongs to Turkish_Bible
tur
Şit toplam dokuz yüz on iki yıl yaşadıktan sonra öldü.
info
Sentence #7964029 — belongs to Turkish_Bible
tur
Enoş doksan yaşındayken oğlu Kenan doğdu.
info
Sentence #7964033 — belongs to Turkish_Bible
tur
Kenan'ın doğumundan sonra Enoş sekiz yüz on beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
info
Sentence #7964036 — belongs to Turkish_Bible
tur
Enoş toplam dokuz yüz beş yıl yaşadıktan sonra öldü.
info