clear
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
swap_horiz
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
search

Frazoj en la centra dusuna kun sonregistraĵo (entute 480)

dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Otopot doiti?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Oh mala'.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Osonong!
dtp
Rongoho.
dtp
Nokuro?
dtp
Iya lo?
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Apagon kio?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Miagal nopo.
dtp
Mulau!
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Mulau ko'!
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Nunu gia?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Nokuro dii?
dtp
Au tagal i.
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Isai goudut?
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Kaino!
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Intang-intangan kio.