clear
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
swap_horiz
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
search

Filtri laŭ lingvo

el Monato (233 frazoj)

Ordigi laŭ: dato de la etikedo
Frazo #4691076 — apartenas al PaulP
epo
Japanio nun postrestas, dum aliaj landoj ŝanĝiĝas favore al pli mediokonsciaj energi-fontoj.
info
Tradukoj
chevron_right
deu
Japan bleibt zurück während andere Länder sich zum Vorteil umweltschonenderen Energisourcen entwickeln.
info
chevron_right
nld
Japan blijft nu achter, terwijl andere landen veranderen ten voordele van meer milieuvriendelijke energiebronnen.
info
Frazo #4696014 — apartenas al PaulP
epo
Malsaton kaj ekstreman malriĉon volas forigi la internacia komunumo laŭ ambicia programo akceptita de Unuiĝintaj Nacioj (UN) en Vieno.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Honger en extreme armoede, dat wil de internationale gemeenschap uitroeien door middel van een ambitieus plan van de Verenigde Naties (VN) dat in Wenen werd goedgekeurd.
info
Frazo #4696025 — apartenas al PaulP
epo
Per tuberkulozo-profilaktiko, diagnozado kaj kuracado, oni savis la vivon de 37 milionoj da homoj inter 2000 kaj 2013.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Door preventie, diagnose en behandeling van turberculose heeft men het leven gered van 37 miljoen mensen tussen de jaren 2000 en 2013.
info
Frazo #4599735 — apartenas al PaulP
epo
Kune kun fero, kiu donas la belan ruĝan koloron, estas enmarigataj natria hidroksido (NaOH), aluminio (Al), titano (Ti), kromo (Cr), kadmio (Cd), hidrargo (Hg), arseno (As) kaj aliaj pezaj metaloj, danĝeraj por la sano, kiuj havas grandan efikon sur la flaŭro kaj faŭno.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Samen met ijzer, dat de mooie rode kleur geeft, worden er in de zee ook natriumhydroxide (NaOH) geloosd, aluminium (Al), titanium (Ti), chroom (Cr), cadmium (Cd), kwikzilver (Hg), arsenicum (As) en andere zware metalen die gevaarlijk voor de gezondheid zijn en een grote invloed hebben op flora en fauna.
info
Frazo #4599698 — apartenas al PaulP
epo
Laŭ la originala sistemo ankoraŭ uzata en la kontinenta Eŭropo, biliono estas miliono da milionoj, triliono estas miliono da bilionoj, ktp. Kaj mil milionoj estas miliardo. Bedaŭrinde en Usono oni fuŝis tiun simplan sistemon, dirante „biliono” por miliardo, „triliono” por biliono ktp. Kaj poste Britio sekvis.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Volgens het oorspronkelijke systeem dat nu nog in continentaal Europa wordt gebruikt, is een biljoen een miljoen keer een miljoen, een triljoen een miljoen keer een biljoen enz. En duizend miljoen is een miljard. Helaas heeft men dat eenvoudig systeem in de Verenigde Staten door elkaar gehaald door „biljoen” te zeggen voor miljard, „triljoen” voor biljoen enz. En Groot-Brittannië is gevolgd.
info
Frazo #4599680 — apartenas al PaulP
epo
Malpli ol unu elcento da interezoj por mono en ŝparlibro aŭ ĝirokonto en Aŭstrio – kaj de tiu sumeto unu kvarono iras al la ministro pri financo.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Minder dan één procent rente voor geld op een spaarboekje of op een lopende rekening in Oostenrijk - en van dat sommetje gaat dan nog een kwart naar de minister van financiën.
info
Frazo #4599672 — apartenas al PaulP
epo
Ne estas senprecedence, ke iu antikva aŭ apenaŭ parolata lingvo estas iam restarigita.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Er zijn nog gevallen bekend van antieke of nauwelijks gesproken talen die ooit weer werden ingevoerd.
info
Frazo #4536550 — apartenas al PaulP
epo
La loĝantara kresko estas la sekvo de daŭra enmigrado el aliaj landoj de Eŭropa Unio, Afriko kaj la Proksima Oriento.
info
Tradukoj
chevron_right
deu
Das Bevölkerungswachstum ist die Folge der beständigen Zuwanderung aus anderen Ländern der Europäischen Union, aus Afrika und dem Nahen Osten.
info
chevron_right
nld
De bevolkingsgroei is het gevolg van de constante immigratie uit andere landen van de Europese Unie, uit Afrika en het Nabije Oosten.
info
Frazo #4536510 — apartenas al PaulP
epo
Ĉiuj bestoj, kiuj vivas en la oceano, urinas en ĝi, sen iu katastrofo por la ekosistemo.
info
Tradukoj
chevron_right
deu
Alle Tiere, die im Ozean leben, urinieren in ihn ohne irgendeine Katastrophe für das Ökosystem.
info
chevron_right
nld
Alle dieren die in de oceaan leven, plassen erin, zonder gevaar voor het ecosysteem.
info
Frazo #4534450 — apartenas al PaulP
epo
Ekzistas studoj, kiuj atestas la in-iĝon de kelkaj fiŝoj sekve de la enakva ĉeesto de hormonoj por la limigo de naskiĝoj.
info
Tradukoj
chevron_right
nld
Er bestaan studies die aantonen dat sommige vissen vrouwelijk worden door de aanwezigheid van zwangerschapsbeperkende hormonen in het water.
info
Tradukoj de tradukoj
chevron_right
deu
Es gibt Studien, die nachweisen, dass manche Fische durch im Wasser vorhandene schwangerschaftsverhütende Hormone weiblich werden.
info