clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search

Äänitetyt dusuninkieliset lauseet (yhteensä 480)

dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Tanabai ilo liligaon.
dtp
Au oku kokodos!
dtp
Osonong tadau.
dtp
Manu oku do pogulian.
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Insodu oku.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Kopio gia?
dtp
Maai do sondiri.
dtp
Haro no gatang dahai.
dtp
Ongoi uhupai i Tom.
dtp
Maai oku daa popoilo'.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Osonong-sonong iyau ih?
dtp
Opurimanan ku dot araat.
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Milo' ko' miyon hiti.
dtp
Isai ko'?
dtp
Tabi pintutunan kio.
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Muli ko' no?
dtp
Okuro-kuro daa toruol lo?
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Miupus oku nangku dii?
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Kada koti mangan dilo!
dtp
Amu minog ih.
dtp
Maan tokou pogiilang-ilangon.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Au oku karati.
dtp
Koontok ti?
dtp
Nokuro tu minuhot nu dii?
dtp
Kanou!
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Songkuro ginayo lo?
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Matai tokou kama.
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Kihoi!
dtp
Tanak oku po.
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Manu ko' punti?
dtp
Nu maan nu id suab?
dtp
Manu oku diya.
dtp
Kotobian do Toun Wagu!
dtp
Honggo kamar jamban?
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Nunu iti?
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Milo' ko' muli walai.
dtp
Osogit do baino.
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Osonong-sonong kangku daa.
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Manu oku mundorong kio.
dtp
Milo' kito maan ti.
dtp
Ompunai oku.
dtp
Au.
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Milo' oku monguhup dilo.
dtp
Hai, nu habar nu?
dtp
Olundus ko no.
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Mulau nopo lisih.
dtp
Duo no kimanangaman ku.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Kopiwosian toinsanan!
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Ingkakat no!
dtp
Kopiruba kawagu kio!
dtp
Umbalan ku no koti.
dtp
Araat ko' dii.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.