clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search

Äänitetyt dusuninkieliset lauseet (yhteensä 480)

dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Osonong!
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Otopot doiti?
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Rongoho.
dtp
Oh mala'.
dtp
Nokuro?
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Apagon kio?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Iya lo?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Miagal nopo.
dtp
Mulau!
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Nunu gia?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Nokuro dii?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Isai goudut?
dtp
Au tagal i.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Hino ko' no!
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Kaino!
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Soira oku koruba di Tom?