clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search

Äänitetyt marathinkieliset lauseet (yhteensä 376)

mar
समजलं.
mar
आम्हाला बघा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
घरी ये.
mar
टॉम नाचला.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
तेच.
mar
हे वाचा.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
जा, मजा कर.
mar
मी मांस खातो.
mar
विचारू नकोस.
mar
मी परत आलो.
mar
ते घ्या.
mar
पाठी बघ!
mar
हलू नकोस.
mar
वर काय आहे?
mar
भांडू नये.
mar
तिथे बस.
mar
खाणं आहे.
mar
आता सुरू कर.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
मी जातोय.
mar
विचारू या.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
मी वाचतोय.
mar
मी तयार आहे.
mar
बरी आहेस का?
mar
आम्ही गाऊ.
mar
आम्ही बघितलं.
mar
टॉम मीच.
mar
मी आराम करतोय.
mar
ऊभी हो!
mar
मला जाऊ दे!
mar
ते पकडा.
mar
मला वाचव.
mar
लढू नकोस.
mar
बोलू नका!
mar
चालवून घेईन.
mar
कोण आलं?
mar
टॉमला फोन कर.
mar
मला तू आवडतेस.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
कशासाठी?
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
खाली बस!
mar
इथे आहे.
mar
टॉम मेला.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
ते खूश आहेत.
mar
मी जाईन.
mar
मला धावता येतं.
mar
टॉमला किस कर.
mar
कसं आहे?
mar
चांगलंय.
mar
मला हवी आहे.
mar
सांगता येत नाही.
mar
टॉम थांबला.
mar
कोण जिंकलं?
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मी जागा आहे.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
मजा कर.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी नाचतोय.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
मी आणतो.
mar
मी आळशी आहे.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
त्या हरल्या.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
ठेव.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
त्याला विसर.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
माझी मदत करा!
mar
ठीक आहे.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
ते उभे झाले.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
टॉमला थांबव.
mar
आपण हसलो.
mar
आपण मदत करू.
mar
टॉमला पकडा.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
ती कोण?
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
भरून टाक.
mar
मी विकत घेईन.
mar
बोलू नका.
mar
कोणालाही विचार.
mar
मला केक आवडतो.
mar
ते सोड.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
कोण आहे?