clear
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
swap_horiz
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
search

Frases em Dusun Central com áudio (total 480)

dtp
Au oku orotian.
dtp
Asaru ko' mongudut doho.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Osogit do baino.
dtp
Osonong!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Manu ko' tiso kaagu?
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Kotobian do Toun Wagu!
dtp
Agayo yau miagal doho.
dtp
Nunu iti?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Owito barait ku.
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Yoku nopo nga susumikul.
dtp
Ongoi ponongkiboros i Tom.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Hai, nu habar nu?
dtp
Mulau!
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Orotian oku.
dtp
Milo' tokou tumimpuun?
dtp
Kotutun ko' disido?
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Apagon kio?
dtp
Ompunai oku.
dtp
Hinonggo kinosusuon nu?
dtp
Nunu ilo?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Umbalai bogia Tom!
dtp
Kopiruba kawagu kio!
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Ongoi intong.
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Mulau ko'!
dtp
Nakaramit oku dilo.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Guminapus i Mary do siningayanak.
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Tolu' no kitanak diolo.
dtp
Yoku nopo nga kusai.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Owito i Tom hiti.
dtp
Olombon oku kopio.
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Miupus iyolo?
dtp
Ongoi pogihum i Tom.
dtp
Iya okon ko tondu.
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
I Tom gia manangaman nu?
dtp
Iyau no monongiwan ku.
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Atuukoi!
dtp
Kotoluadan oi Yesus.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Milo' oku kumaraja hiti?
dtp
Otogod ko'?
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Agaras iyolo ngawi?
dtp
Otood ko' dii?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Onuai oku do tusap mato.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Kanou mangakan!
dtp
Au osonong i nung muhot ko' doho.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Milo' oku po maan dilo.
dtp
Umbalai po kaagu.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Nokosodia kou no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Pounsikou!
dtp
Adalaan korualan di longon ku.
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Rongoho.
dtp
Ogumu ontokon ti.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Ula'!
dtp
Ohoi, rumasam nodii.