clear
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
swap_horiz
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
search

Frases em Dusun Central com áudio (total 480)

dtp
Osonong!
dtp
Rongoho.
dtp
Oh mala'.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Nokuro?
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Otopot doiti?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Mulau!
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Apagon kio?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Iya lo?
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Nunu gia?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Au tagal i.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Nokuro dii?
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Isai goudut?
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Hino ko' no!
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Intang-intangan kio.
dtp
Kaino!