menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Mongoi oku koti.
dtp
Milo' ko' muli walai.
dtp
Manu ko' tiso kaagu?
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Nunu?!
dtp
Au oku orotian.
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Kikamus oku.
dtp
Au tagal i.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Iya nopo nga tambalut ku.
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Agayo kopio toi?
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopio gia?
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Insodu oku.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Au oku kotutun.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Yoku nopo nga kusai.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Intang-intangan kio.
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Sipasi oku.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Kopiruba kawagu kio!
dtp
Honggo tapa nu?
dtp
Poginum no.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Kopiwosian toinsanan!
dtp
Uhupai oku.
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kotoh!
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Lihuai no.
dtp
Nu maan nu id suab?
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Osonong totuong!
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Kada koti!
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Louson tian ku!
dtp
Milo' oku tumilombus diti.