menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sipasi oku.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Poginum no.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kotoh!
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ingkakat no!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Hai, nu habar nu?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Ongoi uhupai i Tom.
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Orohian oku do Poransis.
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Ompunai oku.
dtp
Lumangad oku diya.
dtp
Iya lo?
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Au oku karati.
dtp
Amu kopunong sisimbar nu.
dtp
Rongoho.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Kopisanangan kinorikatan.
dtp
Kanou!
dtp
Otood oku kopio.
dtp
Olumis!
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Nunu ilo?
dtp
Milo' ko onuai gambar ku?
dtp
Duo no kitungau ku.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Kanou mangakan!
dtp
Kanou mongoi baino.
dtp
Miupus iyolo?
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Araatan oku di tiwanon ku.
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Sikapai bogia.