menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Nokuro?
dtp
Araat no tadau diti.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Noulau ikoyu?
dtp
Adalaan korualan di longon ku.
dtp
Otood ko' dii?
dtp
Honggo kamar jamban?
dtp
Hiboko'!
dtp
Milo' ko' muli walai.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Haro no gatang dahai.
dtp
Muhang oku do boros Poransis.
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Osomok tokou id hilo?
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Aranggou i Tom do tokuri.
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Guminawo ku dika.
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Au oku kotutun.
dtp
Mongoi oku koti.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Potoboyo.
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Isai ko'?
dtp
Sionggoi oku.
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Oruol tian ku.
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Nunu komoyon "Tatoeba"?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Poginum no.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopio gia?
dtp
Nu habar nu?
dtp
Sikapai!
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Iya okon ko tondu.
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Obuli ba' iya!
dtp
Aiso nunu maan ku baino.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Siou.
dtp
Nunu iti?