menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Nasala' oku?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Kusai kito.
dtp
Manu ko' punti?
dtp
Yoku nopo nga susumikul.
dtp
Kopiwosian!
dtp
Kihoi!
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Au atalang i mato dau.
dtp
Osonong tadau.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Kopio gia, Tom?
dtp
Tanabai ilo liligaon.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Nunu?!
dtp
Maai do sondiri.
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Okuro-kuro habar dikoyu?
dtp
Ohoi!
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Noulau iyolo ngawi?
dtp
Tomposio' isido.
dtp
Au osonong i nung muhot ko' doho.
dtp
Tabi pintutunan kio.
dtp
Nu komoyon ti?
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Iya nopo nga tambalut ku.
dtp
Onuai oku do tusap mato.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Owito i Tom hiti.
dtp
Milo' oku mokianu diti?
dtp
Milo' i Tom maan diti?
dtp
Momoli ko' diti?
dtp
Umbalan ku no koti.
dtp
Yoku id suang do nuluhon.
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Monimpad tungau do biik.
dtp
Duo no kimanangaman ku.
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Atuukoi!
dtp
Honggo tasu lo?
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Ongoi intong.
dtp
Nokuro ko' mangan dilo?
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Norualan nu dii oi Tom?
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Manu oku modop.
dtp
Atangkangau ko' no?
dtp
Apagon kio?
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Matai tokou kama.
dtp
Haro ko' toinsanan hiti?
dtp
Milo' ko' miyon hiti.
dtp
Milo' tokou tumimpuun?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Haro no himpun nu?
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Mulau!
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Manu ko' tiso kaagu?
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Kopiruba kawagu kio!
dtp
Uhupai yau.
dtp
Asaru oku sumakai do bas.
dtp
Mambalut kito.
dtp
Koontok ti?
dtp
Au oku orotian.
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Maan tokou pogiilang-ilangon.
dtp
Olundus no tobuk nu.
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Olundus!
dtp
Nokosodia kou no?
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Otood oku hilo.
dtp
Kikamus oku.
dtp
Au tagal i.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Osonong totuong!
dtp
Manu oku po kawagu.
dtp
Iri no koposion.
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.