menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Milo' tokou tumimpuun?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Osomok tokou id hilo?
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Kopiwosian!
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Milo' oku monguhup dilo.
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Mongoi oku koti.
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Oh mala'.
dtp
Kotoluadan do orotian.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Koontok ti?
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Otood oku hilo.
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Godoot oku no kopio.
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Milo' kito maan pibarasan?
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Tonudo isio.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Kotoluadan oi Yesus.
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopio gia?
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Manu oku diya.
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Toi gia?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Sipasi oku.
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Milo' ko' muli walai.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kotoh!
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.