menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
मला सांगू नका.
mar
खूपच कठीण आहे.
mar
तू खाशील.
mar
टॉमला झोपू द्या.
mar
बेकरी कुठे आहे?
mar
मी जवळजवळ दररोजच दूध विकत घेतो.
mar
ते कोणाचं बाळ आहे?
mar
मला सांगू नकोस.
mar
मी अनाथ आहे.
mar
प्रेम काय आहे?
mar
मी पत्र पाठवायला विसरलो.
mar
ते माझे बॉस आहेत.
mar
तुम्ही वेगळे दिसता.
mar
काय बाई आहे!
mar
मस्त झालं.
mar
माझ्याकडे एक आंगठी आहे.
mar
ही गाजरं मी स्वतः उगवली आहेत.
mar
वेगळी दिसतेयस.
mar
प्रेम म्हणजे काय?
mar
प्रेम हे वेडं असतं.
mar
काहीतरी खा.
mar
तू वेगळा दिसतोस.
mar
चावी सोड.
mar
मी लक्ष्य वळवलं.
mar
वेगळा दिसतोयस.
mar
प्रेम काय असतं?
mar
काहीतरी खाऊन घे.
mar
तो माझा बॉस आहे.
mar
मी मरत नाहीये.
mar
तू वेगळी दिसतेस.
mar
चावी सोडा.
mar
कोण लढेल?
mar
मी शिक्षक आहे.
mar
टॉम का नाही येऊ शकत?
mar
मॅनेजर कोण आहे?
mar
टॉम दोषी आहे का?
mar
तो इंग्रज आहे.
mar
आपण एकटे आहात का?
mar
मला जिंकायचं आहे.
mar
मी कविता लिहितो.
mar
व्यवस्थापक कोण आहे?
mar
तू एकटा आहेस?
mar
हा केक कोणी बनवला?
mar
मला फ्रेंच कठीण पडते.
mar
मला हवं तेव्हा मी निघू शकतो.
mar
मी जिंकू इच्छितो.
mar
टॉमला कोणी मारलं मला माहीत नाही.
mar
तू एकटी आहेस?
mar
कोण वाचलं?
mar
पार्टी कोणाला करायची आहे?
mar
तुम्ही एकटे आहात?
mar
मी एक उंदीर पाहिला!
mar
मी किती मूर्ख आहे.
mar
तू मला सांगितलं नाहीस.
mar
तू इथे होतास मला माहीत नव्हतं.
mar
आपल्याला झोप आली आहे.
mar
किती धूळ आहे.
mar
खूपच कुरूप आहे.
mar
हे पाठ कर.
mar
हे तुझं आहे का?
mar
असं काय?
mar
सगळेच मरतात.
mar
मला एक उंदीर दिसला!
mar
शक्य आहे.
mar
त्याचं नव्हतं.
mar
हे तुमचं आहे का?
mar
सगळे मरतात.
mar
वेळ आहे का?
mar
आम्हाला झोप आली आहे.
mar
घरी आण.
mar
आम्ही रडत आहोत.
mar
मेले आहेत का?
mar
असं कसं असू शकतं?
mar
मी टॉमशी मैत्री करू शकत नाही.
mar
ते घरी आण.
mar
मला तर त्याचं नावसुद्धा माहीत नव्हतं.
mar
आपण रडत आहोत.
mar
ते मेले आहेत का?
mar
कसं असू शकतं?
mar
माझ्याकडे एक बाँब आहे.
mar
मी टॉमचा मित्र बनू शकत नाही.
mar
घरी घेऊन ये.
mar
काहीतरी चालू आहे हे मला माहीत आहे.
mar
मला त्याचं नावही माहीत नव्हतं.
mar
तुम्ही लोकं आहात कोण?
mar
भूक कोणाला लागलीये?
mar
भूक कोणाला लागली आहे?
mar
ही कोणाची बीअर आहे?
mar
माझ्याकडे बाँब आहे.
mar
मेलेले आहेत का?
mar
कोण जिंकेल?
mar
किती गोड आहे.
mar
मी युरोपला दोनदा गेलो आहे.
mar
मला टॉमशी बोलायचं नाहीये.
mar
मी कोच आहे.
mar
तू कुठे काम करतोस मला माहीत नाही.
mar
मी तुला शोधून काढेन.
mar
आजचा डीजे कोण आहे?
mar
ही कोणाची वाईन आहे?
mar
उद्या ये.