menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Nuer with audio (total 6)

nus
Ci̱ nɛy kumca̱ŋ ni̱kɔ bath.
nus
Ŋa̱cä jɛ ɛn ɣöö ci̱ ɣä tim bä.
nus
/Ka̱nɛ met nɛn ɛn mi̱ cie nɛmɛ tuɔkɛ, ni̱ wal.
nus
Ci̱ nɛy ga̱a̱c ni̱ kɛ jɛn ga̱a̱c ëë ci̱ ga̱a̱c kɛ ji̱.
nus
Ɛŋu ɛn mëë caari̱ kɛ kui̱ kuën?
nus
Töm ɛjɛni̱ thiɛlɛ la̱t.