clear
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
swap_horiz
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
search

Frazoj en la marata kun sonregistraĵo (entute 376)

mar
समजलं.
mar
हे वाचा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
घरी ये.
mar
आम्हाला बघा.
mar
टॉम नाचला.
mar
तेच.
mar
जा, मजा कर.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विचारू नकोस.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
मी परत आलो.
mar
मी मांस खातो.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
मी वाचतोय.
mar
पाठी बघ!
mar
मी जातोय.
mar
मी तयार आहे.
mar
वर काय आहे?
mar
आता सुरू कर.
mar
खाणं आहे.
mar
हलू नकोस.
mar
भांडू नये.
mar
विचारू या.
mar
ते घ्या.
mar
तिथे बस.
mar
ते पकडा.
mar
कोण आलं?
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मी आराम करतोय.
mar
बरी आहेस का?
mar
मला जाऊ दे!
mar
टॉम मीच.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला वाचव.
mar
कशासाठी?
mar
आम्ही बघितलं.
mar
बोलू नका!
mar
मला तू आवडतेस.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
ऊभी हो!
mar
लढू नकोस.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
कसं आहे?
mar
कोण जिंकलं?
mar
खाली बस!
mar
मी जाईन.
mar
इथे आहे.
mar
टॉमला किस कर.
mar
ते खूश आहेत.
mar
मी जागा आहे.
mar
टॉम मेला.
mar
चांगलंय.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
सांगता येत नाही.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
मला धावता येतं.
mar
मला हवी आहे.
mar
टॉम थांबला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी नाचतोय.
mar
मजा कर.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
मी आणतो.
mar
त्या हरल्या.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
ठेव.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
ठीक आहे.
mar
ते उभे झाले.
mar
त्याला विसर.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
माझी मदत करा!
mar
टॉमला पकडा.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
आपण मदत करू.
mar
आपण हसलो.
mar
भरून टाक.
mar
टॉमला थांबव.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
ती कोण?
mar
ते सोड.
mar
ते कोणाकडे आहे?
mar
मी विकत घेईन.
mar
मला केक आवडतो.
mar
कोणालाही विचार.
mar
मला पोहता येतं.
mar
बोलू नका.