menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search
nonong {{ icon }} keyboard_arrow_right

Profile

keyboard_arrow_right

Sentences

keyboard_arrow_right

Vocabulary

keyboard_arrow_right

Reviews

keyboard_arrow_right

Lists

keyboard_arrow_right

Favorites

keyboard_arrow_right

Comments

keyboard_arrow_right

Comments on nonong's sentences

keyboard_arrow_right

Wall messages

keyboard_arrow_right

Logs

keyboard_arrow_right

Audio

keyboard_arrow_right

Transcriptions

translate

Translate nonong's sentences

email

Contact nonong

Stats

Comments posted
1,723
Sentences owned
13,700
Audio recordings
0
Sentences favorited
88
Contributions
28,772
Show latest activity

Settings

  • Email notifications are ENABLED.
  • Access to this profile is PUBLIC. All the information can be seen by everyone.
nonong

nonong

Member since
January 5, 2012
advanced contributor
Name
Viktor Nonong Medrano
Country
Philippines
Birthday
January 12, 1966
☀ ☀
TAGALOG na Kuwento sa Ibáng Planeta: Sa malayong planeta, may dalawáng araw sa bugháw na langit, si Malakás at si Magandá. Nagtanóng ang isáng anák sa kanyáng iná, "Nanay, bakit may dalawáng araw sa langit?" Sabi ng iná, "O, anóng klaseng tanóng iyán? Ilán ang matá mo? Dalawá. Ilán ang kamáy mo? Dalawá." Sumagót ang anák, "Pero, nanay, isá lamang hô ang ilóng ko..."

🌙 🌙
TAGALOG na Kuwento sa Ibáng Planeta: Sa malayong planeta, may dalawáng buwan sa gabíng langit, si Magaán at si Mabigát. Nagtanóng ang isáng anák sa kanyáng amá, "Tatay, bakit may dalawáng buwan sa langit?" Sabi ng amá, "O, anóng klaseng tanóng iyán? Ilán ang matá mo? Dalawá. Ilán ang kamáy mo? Dalawá." Sumagót ang anák, "Pero, tatay, isá lamang hô ang ilóng ko..."

Languages

No language added.

TIP: Encourage this user to indicate the languages he or she knows.

{{lang.name}}

{{lang.details}}