clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search

Tietoja Tatoeba-projektin tekstiavustajille

Lisätäksemme ilmaisen tiedon ja ilmaisen kulttuurin yhteishyödykkeitä, kaikkilta Tatoeba-projektiin osallistuvilta käyttäjiltä vaaditaan laajojen käyttöoikeuksien myöntämistä suurelle yleisölle, joka saa vapaasti jakaa uudelleen ja käyttää uudelleen projektin jäsenten työpanoksia, kunhan he nimeävät lähteen. Tästä syystä, syöttämällä Tatoebaan tekstin, johon omistat tekijänoikeudet, hyväksyt sen lisenssoimisen lisenssillä ”Creative Commons Attribution License 2.0 (fr)”. Huomaa, että tämä lisenssi sallii työpanostesi kaupallisen käytön, niin kauan kun käyttö on yhteensopivaa ehtojen kanssa.

Tekijänä hyväksyt, että sinut nimetään millä tahansa seuraavista tavoista: a) hyperlinkillä (kun vain mahdollista) tai URL-osoitteella lauseeseen taikka lauseisiin, joihen olet antanut työpanoksesi, b) hyperlinkillä (kun vain mahdollista) tai URL-osoitteella vaihtoehtoiseen, pysyvään onlinekopioon, johon on vapaa pääsy ja joka on yhteensopiva lisenssin kanssa ja joka antaa tunnustuksen tekijöille vastaavalla tavalla kuin tällä verkkosivulla tai c) listaamalla kaikki tekijät. (Miltä tahansa tekijälistalta voidaan suodattaa pois vähäiset tai epäolennaiset työpanokset.)

Tekstin tuonti:

Jos haluat tuoda tekstiä, jonka olet löytänyt muualta tai jonka olet tehnyt yhteistyössä muiden kanssa, voit tehdä niin vain, jos teksti on saatavilla CC-BY-lisenssin kanssa yhteensopivilla ehdoilla.

Jos tuot tekstiä yhteensopivalla nimeämistä vaativalla lisenssillä, sinun täytyy antaa tekijälle/tekijöille kunnia hyväksyttävällä tavalla. Kun yleensä tällaiset asiat hoidetaan lauseiden kommenttien kautta, niin tekstiä tuotaessa on riittävää nimetä tekijät muokkausyhteenvedossa, joka tallennetaan lausehistoriaan, kun tekstiä tuodaan. Lisenssistä huolimatta sinun tuomasi teksti voidaan hylätä, jos vaadittu nimeäminen katsotaan liian tunkeilevaksi.

Tietoja uudelleen käyttäjille:

Tekstin uudelleen käyttäminen

  • Nimeäminen: jakaaksesi tekstisivun uudelleen missään muodossa, anna kunnia tekijöille jollain seuraavista tavoista: a) hyperlinkillä (kun vain mahdollista) tai URL-osoitteella lauseeseen taikka lauseisiin, joita käytät uudelleen, b) hyperlinkillä (kun vain mahdollista) tai URL-osoitteella vaihtoehtoiseen, pysyvään onlinekopioon, johon on vapaa pääsy ja joka on yhteensopiva lisenssin kanssa ja joka antaa tunnustuksen tekijöille vastaavalla tavalla kuin tällä verkkosivulla tai c) listaamalla kaikki tekijät. (Miltä tahansa tekijälistalta voidaan suodattaa pois vähäiset tai epäolennaiset työpanokset.) Tämä pätee Tatoeban projektiyhteisön kehittämiin teksteihin. Ulkoisista lähteistä hankittuihin teksteihin saattaa sisältyä erillisiä teoksen nimeämisvaatimuksia, jotka me yritämme osoittaa sinulle selvästi.

  • Muutosten ilmaiseminen: Jos teet muutoksia tai lisäyksiä, sinun täytyy osoittaa hyväksyttävällä tavalla, että alkuperäistä teosta on muokattu. Jos käytät lausetta uudelleen wikissä, tämän ilmaiseminen esimerkiksi sivuhistoriassa on riittävää.

  • Lisenssointihuomautus: Jokaisen jakelemasi kopion tai muunnellun version täytyy sisältää lisenssointihuomautus, josta käy ilmi, että teos on julkaistu CC-BY-lisenssillä ja joko a) hyperlinkki tai lisenssitekstiin vievä URL-osoite tai b) kopio lisenssistä. Tähän tarkoitukseen sopiva URL-osoite on: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/

  • Lisätietoja saat CC-BY-lisenssin virallisista lakisäännöksistä.

Ranskankielisten ehtojen etuoikeusjärjestys

Tämän sivuston ehtoja ei saa muokata. Jos ranskankielisten ehtojen ja käännösversion välillä on epäjohdonmukaisuuksia, ranskankielinen versio on pätevä.

Information destinée aux contributeurs d'informations textuelles au projet Tatoeba

Pour élargir la base de connaissances de Tatoeba, tout utilisateur contribuant à ce projet doit impérativement donner de vastes permissions au public pour qu'il puisse redistribuer et réutiliser son contenu librement, pourvu que la source de ce contenu soit clairement indiquée. Ainsi, lorsque vous soumettez un texte dont vous détenez les droits d'auteur, vous consentez à le soumettre sous le contrat de licence Creative Commons Paternité 2.0 (CC-BY 2.0). Veuillez noter que ce contrat permet l'utilisation commerciale de vos contributions, tant que les utilisations respectent les conditions de la licence.

Comme auteur, vous consentez à ce que vos contributions vous soient créditées d'une des façons suivantes : a) via un hyperlien (là où possible) ou une URL pointant vers la liste de vos contributions textuelles, b) via un hyperlien (là où possible) ou une URL pointant vers une copie alternative en ligne qui est stable, qui est librement accessible, qui adhère au contrat de licence et qui crédite ses auteurs d'une manière similaire à ce site, ou c) via une liste de tous les auteurs. (Toute liste d'auteurs peut omettre les petites contributions et celles qui ne s'appliquent pas à la partie du texte copiée.)

Importer du texte :

Si vous voulez importer du texte que vous avez trouvé ailleurs ou que vous avez rédigé avec d'autres personnes, vous ne pouvez le faire que si ses conditions d'utilisation sont compatibles avec la CC-BY 2.0. En d'autres mots, vous ne pouvez importer du texte que s'il est (a) soumis avec des conditions d'utilisation compatibles avec la CC-BY 2.0, ou (b) soumis sous un autre contrat dont les conditions d'utilisation sont compatibles avec la CC-BY 2.0.

Si vous importez du texte sous un contrat compatible qui requiert une attribution, vous devez, de manière raisonnable, créditer les auteurs. Il suffit de donner cette attribution dans les commentaires du texte, lesquels sont enregistrés dans l'historique du texte. Peu importe le contrat de licence, le texte que vous importez peut être rejeté si l'attribution requise est jugée trop intrusive.

Information pour les ré-utilisateurs

Vous pouvez réutiliser librement les contenus du projets Tatoeba. Veuillez suivre les instructions suivantes :

Ré-utilisation de texte :

  • Attribution/Paternité : pour redistribuer de quelque façon que ce soit un texte, créditez les auteurs en incluant a) un hyperlien (si possible) ou une URL pointant vers la page que vous réutilisez ou b) un hyperlien (si possible) ou une URL pointant vers une autre version en ligne stable, librement accessible, conforme à la licence et qui crédite les auteurs d'une manière équivalente à ce qui est pratiqué sur le présent site ou c) une liste de tous les auteurs. (Toute liste d'auteurs pourra être filtrée pour exclure les contributions très petites ou non pertinentes.) Ceci s'applique aux textes écrits par la communauté Tatoeba. Les textes de sources externes peuvent exiger des conditions d'attribution additionnelles, que nous nous efforcerons de vous indiquer clairement. Par exemple, une page peut avoir un bandeau indiquant que tout ou partie de son contenu a déjà été publié par ailleurs. Partout où une telle indication est présente sur la page elle-même, elle doit être conservée par les ré-utilisateurs.
  • Indiquez les modifications : si vous effectuez des modifications ou des ajouts, vous devez indiquer de façon raisonnable que l'œuvre originale a été modifiée et en expliquant l'apport de la modification (correction orthographique, continuité du dialogue par exemple)
  • Notification de la licence : chaque copie que vous distribuez doit inclure une notification indiquant que l'œuvre est sous licence CC-BY 2.0 et fournir soit a) un hyperlien ou une URL pointant vers le texte de la licence soit b) une copie de la licence. À cet effet une URL utile est : http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
  • Pour plus d'information merci de vous référer au code légal de la licence CC-BY 2.0(Français).

Prééminence de la version française

Seule la version française originale de ces conditions d'utilisation fait autorité.