menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
ते पकडा.
mar
मी बोलतोय.
mar
ठीक आहेस का?
mar
ऊठ!
mar
मला हवा आहे.
mar
मी एकटा होतो.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
कोण पळालं?
mar
टॉम थांबला.
mar
टॉमने फोन केला.
mar
मला नाचता येतं.
mar
आम्हाला बघ.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
ओरडू नकोस.
mar
मला तू आवडतोस.
mar
मला जाऊ द्या.
mar
तो चांगला आहे.
mar
पाठी बघ!
mar
आम्ही थांबू.
mar
टॉम रडला.
mar
आमची मदत कर.
mar
टॉमला विसरून जा.