menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Ika nga id walai?
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Sunudai isido.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Mambalut kito.
dtp
Otopot iti?
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Aragang tolingo ku?
dtp
Monondos ko' doho?
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.
dtp
Milo' mongundar?
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Sunudon ku dika koti.
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Tolu' no kitanak diolo.
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Monotos tokou kopio do kumaraja.
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Umbalai bogia Tom!
dtp
Milo' oku monguhup dika.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Osonong kosuabon!
dtp
Manu oku diya.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kotutun oku kaka dau.
dtp
Songkuro ginayo lo?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Osonong-sonong iyau ih?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Au ko' otood, Tom?
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Ula'!
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Manu oku do pogulian.
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sipasi oku.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kotoh!
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Milo' oku po maan dilo.
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Lihuai kaka isio.
dtp
Siou tu alaid ko' poingandad.
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Owito pakakas nu.
dtp
Milo' oku tumanud?
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ingkakat no!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Guminapus i Mary do siningayanak.