menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Mulau ko'!
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Bah.
dtp
Nunu o kataadan?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Orotian oku.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Nasala' oku?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Kusai kito.
dtp
Poingkuro ma i Tom maan diti?
dtp
Oupus oku diya!
dtp
Yoku nopo nga susumikul.
dtp
Kihoi!
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Muhang oku disido.
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Hinonggo sikul nu?
dtp
Au atalang i mato dau.
dtp
Osonong tadau.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Kopio gia, Tom?
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Maai do sondiri.
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Okuro-kuro habar dikoyu?
dtp
Ohoi!
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Noulau iyolo ngawi?
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Tabi pintutunan kio.
dtp
Nu komoyon ti?
dtp
Onuai oku do tusap mato.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Owito i Tom hiti.
dtp
Milo' oku mokianu diti?
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Nunu gia?
dtp
Yoku id suang do nuluhon.
dtp
Monimpad tungau do biik.
dtp
Duo no kimanangaman ku.
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Amu minog ih.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Atuukoi!
dtp
Honggo tasu lo?
dtp
Ongoi intong.
dtp
Nokuro ko' mangan dilo?
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Mongoi oku pimbuul id suab.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Tanabai.
dtp
Manu oku modop.
dtp
Atangkangau ko' no?
dtp
Apagon kio?
dtp
Matai tokou kama.
dtp
Haro ko' toinsanan hiti?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Milo' ko' miyon hiti.
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Olombon oku kopio.
dtp
Haro no himpun nu?
dtp
Mulau!
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Norualan nu dii oi Tom?
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Uhupai yau.
dtp
Asaru oku sumakai do bas.
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Mambalut kito.
dtp
Otopot iti?
dtp
Nunu?!
dtp
Au oku orotian.
dtp
Maan tokou pogiilang-ilangon.