menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Manu oku daa kosiwatan maya diah.
dtp
Amu minog ih.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Osonong-sonong iyau ih?
dtp
Bah.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Tanabai ilo liligaon.
dtp
Tanabai.
dtp
Antangai.
dtp
Otood oku hilo.
dtp
Ula'!
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Au oku kotutun.
dtp
Au osonong i nung muhot ko' doho.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Kotoluadan oi Yesus.
dtp
Siou tu alaid ko' poingandad.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Umbalan ku no koti.
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Nunu ilo?
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Au oku asaga.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Muhang oku disido.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Tomposio' isido.
dtp
Sunudai isido.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Tonudo isio.
dtp
Lihuai kaka isio.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Momoli ko' diti?
dtp
Tolu' no kitanak diolo.
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Toi gia?
dtp
Guminapus i Mary do siningayanak.
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Poginum no.
dtp
Milo' tokou tumimpuun?
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Arau-arau i Tom.
dtp
Manu ko' punti?
dtp
Mongoi oku pimbuul id suab.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Koontok ti?
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Poingkuro ma i Tom maan diti?
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Milo' i Tom maan diti?
dtp
Otopot iti?
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Milo' kito maan ti.
dtp
Monotos tokou kopio do kumaraja.
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Kotoluadan do mumbal.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Kotoluadan do orotian.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Milo' ko' miyon hiti.
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Godoot oku no kopio.
dtp
Manu oku do pogulian.
dtp
Kusai kito.
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Miiso ginawo kito.
dtp
Mambalut kito.
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Milo' kito maan pibarasan?
dtp
Milo' oku po maan dilo.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Milo' oku kumaraja hiti?
dtp
Milo' mongundar?
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Milo' oku tumanud?