menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ingkakat no!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Ongoi uhupai i Tom.
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Orohian oku do Poransis.
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Lumangad oku diya.
dtp
Iya lo?
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Rongoho.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Kanou!
dtp
Otood oku kopio.
dtp
Olumis!
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Nunu ilo?
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Au oku karati.
dtp
Amu kopunong sisimbar nu.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Kanou mangakan!
dtp
Kanou mongoi baino.
dtp
Miupus iyolo?
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Araatan oku di tiwanon ku.
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Bah.
dtp
Nunu o kataadan?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Kihoi!
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Muhang oku disido.
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Orotian oku.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Nasala' oku?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Kusai kito.
dtp
Poingkuro ma i Tom maan diti?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Oupus oku diya!
dtp
Yoku nopo nga susumikul.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Maai do sondiri.
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Hinonggo sikul nu?
dtp
Au atalang i mato dau.
dtp
Osonong tadau.