menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Hondahoi, kotoh!
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Amu minog ih.
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Osonong totuong!
dtp
Opurimanan ku dot araat.
dtp
Olundus ilo tusak.
dtp
Mongoi ko' suang?
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Tanabai.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Lihuai no.
dtp
Nu maan nu id suab?
dtp
Monguhup i Tom.
dtp
Mihad-ihad oku kopio.
dtp
Milo' ko' miyon hiti.
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Sunudai isido.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Kada koti!
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Onuai oku do kumut.
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Mambalut kito.
dtp
Otopot iti?
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Louson tian ku!
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Ohoi, rumasam nodii.
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Agaras iyolo ngawi?
dtp
Bayahan!
dtp
Umbalai po kaagu.
dtp
Orohian oku do tungau.
dtp
I Tom gia manangaman nu?
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.
dtp
Milo' mongundar?
dtp
Kotoluadan!
dtp
Nu komoyon nu?
dtp
Odoi dogo. Koikum nopo.
dtp
Honggo tadi ku?
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Tolu' no kitanak diolo.
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Otood ko' dii?
dtp
Hinonggo kinosusuon nu?
dtp
Au oku olunggui bo.
dtp
Asaru ko' mongudut doho.
dtp
Itokou nopo nga nunu miiso tokou.
dtp
Monotos tokou kopio do kumaraja.
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Nokuro?
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Mulau ko' nodii?
dtp
Osonong-sonong kangku daa.
dtp
Moi ko' hino tombuluyon?
dtp
Umbalai bogia Tom!
dtp
Milo' oku monguhup dika.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Olundus ko no.
dtp
Maan i Tom ndo poilang.
dtp
Isai goudut?
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Songkuro ginayo lo?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Osonong-sonong iyau ih?
dtp
Aranggou i Tom do tokuri.
dtp
Au.
dtp
Kotutun ko' dau?
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Maai oku daa popoilo'.