menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Manu oku diya.
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Kopiwosian!
dtp
Hino ko' no!
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sipasi oku.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Poginum no.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kotoh!
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ingkakat no!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Ongoi uhupai i Tom.
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Orohian oku do Poransis.
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Lumangad oku diya.
dtp
Iya lo?
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Au i Yesus orohian diya.