menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 882)

mar
जुना आहे.
mar
मी थुकतो.
mar
जुनी आहे.
mar
हेच का?
mar
मी बोललो.
mar
माझं आत्ताच खाऊन झालं आहे.
mar
मी फोन करेन.
mar
हेच आहे का?
mar
जुनं आहे.
mar
मी टॉमची मदत करतो.
mar
त्यांना पकड.
mar
आपण मजा केली.
mar
गप्प व्हा!
mar
माझी तलाशी घे.
mar
त्यांना पकडा.
mar
जागा हो!
mar
मी जिंकलोय.
mar
त्याला पकड.
mar
गप्प!
mar
जागी हो!
mar
त्याला पकडा.
mar
आम्ही मजा केली.
mar
गप्प हो!
mar
माझी तलाशी घ्या.
mar
जागे व्हा!
mar
जाऊ द्या!
mar
घरी राहा.
mar
शांत व्हा!
mar
सोडा!
mar
चल!
mar
चांगलं आहे का?
mar
शांत राहा.
mar
सोड!
mar
लवकर या!
mar
चला!
mar
आम्ही परत आलो आहोत.
mar
शांत राहा!
mar
जाऊ दे!
mar
मी चांगला होतो.
mar
आपण परत आलो आहोत.
mar
माझी घे.
mar
मी चालू शकतो.
mar
हा मी.
mar
लवकर ये!
mar
टॉम ओरडला.
mar
माझं घ्या.
mar
टॉमला सावध कर.
mar
ते पडले.
mar
माझी घ्या.
mar
टॉमला सावध करा.
mar
शांत हो!
mar
मी काम करेन.
mar
त्या पडल्या.
mar
माझा घ्या.
mar
घरी जा.
mar
खोटं बोलू नकोस.
mar
आम्ही वाट बघितली.
mar
त्या खोटं बोलल्या.
mar
मी बघितलं.
mar
आम्ही थांबलो.
mar
खोटं बोलू नका.
mar
आपण वाट बघितली.
mar
टॉम अपयशी ठरला.
mar
मी पाहिलं.
mar
माझं घे.
mar
आम्ही बरे आहोत.
mar
टॉम फेल झाला.
mar
माहीत आहे.
mar
आपण थांबलो.
mar
माझा घे.
mar
आपण बरे आहोत.
mar
मागे राहा.
mar
तिथे बघ.
mar
तूच ठरव.
mar
इथे सही कर.
mar
इथे थांब.
mar
तिथे बघा.
mar
आम्हाला फोन कर.
mar
कुत्रे भुंकतात.
mar
तुम्ही ठरवा.
mar
इथे थांबा.
mar
मी काम करतो.
mar
आम्हाला फोन करा.
mar
ते खोटं बोलले.
mar
तू ठरव.
mar
तुम्हीच ठरवा.
mar
इथे सही करा.
mar
हे पकड.
mar
आपण हरलो.
mar
ही घ्या.
mar
तयार हो.
mar
टॉम खोटं बोलला.
mar
आम्ही जिंकलो.
mar
हे पकडा.
mar
टॉम सोडून गेला.
mar
टॉम हरला.
mar
आपण जिंकलो.
mar
हे धर.
mar
टॉम निघाला.
mar
टॉम हलला.