clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Kabyle with audio (total 20,884)

kab
Yeffeɣ i umeslay.
kab
Ɣas in-as dayen yekfa wass.
kab
Ur teεqileḍ ara wihin?
kab
Xdem axeddim-ik!
kab
Eǧǧ-iyi ad d-ssisneɣ iman-iw.
kab
Uletma testehzay dima yessi.
kab
Ɣelḍeɣ i iεerḍen ad xedmeɣ annect-nni weḥd-i.
kab
Bɣiɣ ad truḥeḍ ɣer lbusṭa.
kab
Ẓriɣ izi ɣer ssqef
kab
Ẓriɣ izi ɣer uplafu.
kab
Ferḥeɣ imi yessaweḍ Tom yeẓra-k mi telliḍ deg Boston.
kab
D ayen yeffɣen i umeslay.
kab
Ur ẓriɣ amek ara kem-snamreɣ.
kab
Ssken-d apaspuṛ-ik deg leεnaya-k.
kab
Mačči d taluft n yidrimen.
kab
Mačči ɣef yidrimen.
kab
D taspenyult i d tutlayt-is tayemmat.
kab
Yeεreḍ ad d-yawi lehna i tmeṭṭut-is, maca ur yessaweḍ ara.
kab
Anwa amtiweg i iqerben akk ɣer yiṭij?
kab
D yelli.
kab
D illi.
kab
Xeddmeɣ rrijim.
kab
Tedduɣ ad azzleɣ. A d tedduḍ?
kab
Ggumiɣ.
kab
Terwel ɣef tuttriwin-iw.
kab
Ur yi-tewqiε deg ayen txeddmeḍ.
kab
Ur cliεeɣ ara deg ayen txeddmeḍ.
kab
Tuɣeḍ-d tijeǧǧigin?
kab
Ur tettuqennεeḍ ara?
kab
D tilifun i k-d-yessekren?
kab
D tilifun i k-d-yessukin?
kab
Yiwet n tikelt kan i ruḥeɣ ɣer daxel.
kab
Ur ẓriɣ amek ara k-snamreɣ.
kab
Tneqseḍ deg lmizan?
kab
D avilu-inek wihin?
kab
D avilu-inem wihin?
kab
Cukkeɣ iεǧeb-iyi ad ččeɣ rruẓ amellal wala rruẓ ukmil.
kab
D kečč i ixedmen akk annect-a?
kab
D kemm i ixedmen akk annect-a?
kab
Tesεiḍ tasaurt d zzyada?
kab
Tewwiḍ yid-k ssiwan?
kab
Tewwiḍ yid-m ssiwan?
kab
Ar tura ur εciqeɣ ara yakk.
kab
Ttasmeɣ acemma.
kab
Wwiɣ-ak-d aman.
kab
Wwiɣ-am-d aman.
kab
Ur lliɣ seg uqisus-a.
kab
Iεǧeb-iyi ad kfuɣ ayen bdiɣ.
kab
Tikwal win yessusmen axir.
kab
Tikwal ad yessusem ḥedd axir.
kab
Nemlal ass-nni n lḥedd.
kab
Anwa asaru tferrjeḍ?
kab
Tzemreḍ tura ad tessudneḍ tislit.
kab
Ula d nekk d abujad.
kab
Ad tidir temcict-ik.
kab
Ad tidir temcict-im.
kab
Ɣer wakken i teqqen tudert-ik.
kab
Kečč d tizzya n mmi.
kab
Kemm d tizzya n mmi.
kab
Ad bduɣ s ta.
kab
Yella iteddu s leεqel deg uzrug.
kab
Tizlit-a d Tom i tt-yuran.
kab
Ɣur-k ad k-teǧǧ tebɣest.
kab
Yumes lḥemmam-a.
kab
Tebɣa ad t-tẓer tikelt nniḍen.
kab
Tebɣa ad tεawed ad t-tẓer.
kab
Ikad-ak-d yeεni d tikti yelhan ma tettakeḍ i uqjun-ik igulaz ad ten-yečč?
kab
Twalaḍ yeεni yelha ma tettakeḍ-as i uqjun-ik ad yečč tisigar?
kab
Ɣur-s taḥawact tameqqrant n twamber.
kab
D aceqquf n tgaṭiwt.
kab
Waqila ilaq-aɣ ad nmeslay.
kab
Lliɣ ur ẓriɣ ara ma tukimt-d.
kab
Yiwen ur yessin xir-ik annect-a.
kab
Ad teqqimeḍ da.
kab
D akarni-w bu tezmilin.
kab
Werǧin fkiɣ laman deg ibeṛṛaniyen.
kab
Tekfa tdiwennit-nneɣ.
kab
Aṭas n tmellalin i yellan deg tbewwaṭ-nni.
kab
Lliɣ d wakken kan i d-ceɣleɣ.
kab
D ayen kan i yellan yecqa-yi.
kab
Nella wa yehbel ɣef wa.
kab
Tenna-yas ad yessenqes ddexxan.
kab
Iwacu i yi-d-testeqsaḍ ɣef akka?
kab
Iwacu tettseqsiḍ?
kab
D netta i ikemmlen i lecɣal n baba-s.
kab
Iεǧeb-iyi lḥal.
kab
Yella ḥedd i yi-d-tesmektayeḍ.
kab
Llan εelmen merra.
kab
Tcureε-it.
kab
Tesbedd-it ɣer teɣdemt.
kab
Ad wen-d-yerḍel Tom idrimen ma tennam-as.
kab
Heǧǧaɣ-d awal-nni meqlubi.
kab
Werǧin i yi-d-tenniḍ tesεiḍ gma-k.
kab
Werǧin i yi-d-tenniḍ tesεiḍ gma-m.
kab
Ad yi-d-tawiḍ tabyirt-iḍen?
kab
Tzemreḍ ad yi-d-tawiḍ tabyirt-iḍen?
kab
Ur d-tettbinem ara tḥeṛcem akken.
kab
Tom yettnuddum mliḥ.
kab
Ur wjideɣ ara i wakken.
kab
Ur ttkal ara bezzaf ɣef wiyaḍ.