menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Kabyle with audio (total 30,944)

kab
Tom d argaz-iw.
kab
Nekk d taneɣmast.
kab
Nekk d taεeqlit mliḥ.
kab
D timegziyin i nella.
kab
Nekk d taneɣlaft.
kab
Nekk d mm yicaliyen.
kab
Yewwi-yanteɣ nadam.
kab
Mačči weḥd-nteɣ i nella.
kab
Sɛiɣ amdakel i y-iḥemmlen.
kab
Mačči d timdukal i nella?
kab
Ilaq ad k-ǧǧeɣ.
kab
Bezzaf meqqreɣ fell-ak.
kab
Lliɣ d timsetḥit mliḥ.
kab
Nella neffud i snat.
kab
Lliɣ ttsetḥiɣ nezzeh.
kab
Nuɣal d timdukal n lεali.
kab
Bɣiɣ ad zewǧeɣ yid-k.
kab
Bɣiɣ ad k-aɣeɣ.
kab
Mmuten akk s εeyyu.
kab
Ɣas ini d tixeṭṭay.
kab
D yiwen.
kab
Iḍelli i d tamayyurt.
kab
Iḍelli i yemmed wayyur.
kab
Zznzeɣ-tt εecra idulaṛen.
kab
Yella daɣen uwṛaɣ.
kab
Yella wayeḍ d awṛaɣ.
kab
Ur ttḥamaleɣ ara imɣendfen.
kab
Neẓra-t yezger abrid.
kab
Tesεiḍ deg-i ccekk?
kab
Efk-iyi-d azgen.
kab
Init ala i lehyuf.
kab
Aqjun-nni nneɣ.
kab
Lliɣ am kečč.
kab
Lliɣ am kemm.
kab
Lliɣ am kunwi.
kab
Lliɣ am kunemti.
kab
Tom d amesnaqbur.
kab
Yufa avilu-inu.
kab
Waqil bdiɣ ttaḍneɣ.
kab
Aɣbel ur yelli maḍi.
kab
D acu d win?
kab
Ur nnumeɣ ara xessreɣ.
kab
Acḥal tebɣiḍ iḍebsiyen?
kab
Tesεiḍ kra n ulibi?
kab
Amcic-nni d aberkan.
kab
Anda temlalem ay urbaε?
kab
Waqil tesεiḍ lḥeqq.
kab
Tebɣiḍ ad xelḍeɣ lkarṭa?
kab
Bezzaf tḍeεfeḍ.
kab
Telliḍ d taneblalt.
kab
Lliɣ nnumeɣ ttesseɣ lbira.
kab
Waqil ad tewt azekka.
kab
Tfehmeḍ ugzu-nni?
kab
Teddreɣleḍ?
kab
Ad temmeẓreḍ.
kab
Kra ur s-selleɣ.
kab
Tura ad nili lwaḥi.
kab
D aman kan.
kab
Yella yettamen s tidet.
kab
Yebda yettruḥ-iyi ṣṣber.
kab
D acu d lehna?
kab
Sellmeɣ deg terbaεt.
kab
Acḥal tesεiḍ n watmaten?
kab
Nezga nettnadi iwaziwen.
kab
D acu tettrajuḍ ihi?
kab
Tom yekkat mliḥ apyanu.
kab
Aṭas i rjiɣ.
kab
Widak merra d ixutar.
kab
Tidak akk d tixutar.
kab
Tessneḍ-iyi.
kab
Tessnem-iyi.
kab
Tessnemt-iyi.
kab
Yeffeɣ d ṭṭaq.
kab
Sekrekseɣ i temsulta
kab
Skaddbeɣ i temsulta.
kab
Yeɣli s asif.
kab
Da i luleɣ.
kab
Anezgum ur t-sεiɣ.
kab
Qrib idhem-iyi ukamyun.
kab
D tatteffaḥt.
kab
Nesla-yas tettsuɣ.
kab
Ur teεlimeḍ d acu?
kab
Tujjaq tewwurt.
kab
Tayri tjerreḥ.
kab
Tayri d tin ijerrḥen.
kab
Imir mxalafent tegnatin.
kab
Ur temmut ara temneyt.
kab
Tom yessadar-d uraren.
kab
Ԑelmeɣ mačči d awezɣi.
kab
Win yennan akka, yeskaddeb.
kab
Ruɣ am uṭufan
kab
Ruɣ am llufan.
kab
Tura kullec yettwaheyya-yak.
kab
Ttεicent deg iqiḍunen.
kab
Yefka-yi-d amedya.
kab
Ilaq ad t-swezleɣ.
kab
Aql-ikem qrib temmuteḍ.
kab
Telliḍ terfiḍ s tidet?
kab
Ḥwaǧeɣ tafat.
kab
Din i nella.