menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Miagal nopo.
dtp
Kaino!
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Oulau dilo.
dtp
Sumangod nangku i Israil di Iran?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Apatut oku daa oilaan dilo.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Koupus ko' nangku doho?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Isai nokoilo'?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Kopio gia?
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Au oku kotutun.
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Baino toi ko' amu.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Osonong, pounsikou.
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Sikapai posik!
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sipasi oku.
dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Poginum no.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Kotoh!
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Yoku nga milo' nogi maan dilo.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Kotutun oku kaka dau.
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Kanou hiti om uhupai oku.
dtp
Oi Tom, korikot ko' tinu?
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Osonong kosuabon!
dtp
Manu oku diya.
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ingkakat no!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Milo' tokou moi suang?
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Guminapus yau disido.
dtp
Antangai.
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Witilon ko' no?
dtp
Iya lo?
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Ongoi odop baino.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Ongoi uhupai i Tom.
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Orohian oku do Poransis.