clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

keyboard_arrow_left 1234
mar
मी निरोगी आहे.
mar
मला आत येऊ द्या.
mar
टॉमने मतदान केलं.
mar
ते हरले.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
वाईन आण.
mar
टॉमने फोन केला.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
मला पाहिजे.
mar
मी पण गेलो.
mar
मी पण.
mar
बरी आहेस का?
mar
तिथे बसा.
mar
टॉम जिंकला.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
आम्हाला आत येऊ दे.
mar
बाहेर हो.
mar
मी जाऊ शकतो.
mar
ते घ्या.
mar
सोड.
mar
मी जातोय.
mar
बरोब्बर.
mar
तो खोटं बोलतोय.
mar
टॉमने मदत केली.
mar
मला हे माहीत आहे.
mar
इथे बसा.
mar
शांत हो.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
तो कोण आहे?
mar
मी उघडतो.
mar
मला आत येऊ दे.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
आत जा.
mar
मी रडत नाही.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला भात आवडतो.
mar
टॉमने खाल्लं का?
mar
मला हवी आहे.
mar
मरू नका.
mar
टॉमला पकडा.
mar
झालंय का?
mar
ते येऊ शकतात.
mar
टॉमने उडी मारली.
mar
बर्फ पडला.
mar
इथे बस.
mar
बोलू नकोस.
mar
त्या रडल्या.
mar
ती कोण?
mar
मी एकटा होतो.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
टॉमला फोन करा.
mar
भांडण करू नकोस.
mar
विचारू या.
mar
माझा टॉमवर विश्वास आहे.
mar
मला हवा आहे.
mar
मरू नकोस.
mar
खाली हो.
mar
मी आहे.
mar
रडू नका.
mar
टॉमने बघितलं.
mar
आम्हाला वाचवा.
mar
वाळू आहे.
mar
बोलू नका.
mar
ती रडली.
mar
ते कोण?
mar
मी घेतो.
mar
ठीक आहे.
mar
आम्हाला बघा.
mar
हट!
mar
टॉम मरेल.
mar
रडू नकोस.
mar
टॉम घोरतो.
mar
आम्हाला वाचव.
mar
मी हसलो.
mar
माझ्याकडे एक मांजर होती.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
तो कोण?
mar
मी आणतो.
mar
ते नवीन आहे.
mar
आपण ते बघितलं.
mar
मी टॉमला मारलं.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
भांडण करू नका.
mar
हे बघा.
mar
चांगलंय.
mar
मला हवं आहे.
mar
आम्हाला बघ.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
टॉमला माफ करा.
mar
लाकुड जळतं.
mar
दूर रहा.
mar
आमची मदत कर.
mar
कोणालाही विचार.
mar
टॉमला थांबवा.
mar
त्यांना विसर.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
मी सांगू शकत नाही.
mar
नवीन आहे.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
मला तुम्ही आवडता.
keyboard_arrow_left 1234