menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
मजा कर.
mar
टॉम विसरला.
mar
आत जा.
mar
तो वाचू शकतो.
mar
पुन्हा ये.
mar
मला ते आवडतात.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
घालून बघ.
mar
मी हसलो.
mar
मी जाऊ शकतो.
mar
मी आराम करतोय.
mar
टॉम धावला.
mar
वेळेवर पोहोच.
mar
ते पकड.
mar
मला आत येऊ द्या.
mar
मी सांगू शकत नाही.
mar
मी परत आलो.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
मला वाचवा.
mar
तो कोण आहे?
mar
विसरून जा.
mar
टॉमने प्रयत्न केला.
mar
माझ्याकडे वाईन आहे.
mar
आता सुरू कर.
mar
मी धावू शकतो.
mar
कसं काय?
mar
मी किंचाळेन.
mar
मी रडत नाही.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
मी नाचतोय.
mar
मी बरोबर आहे.
mar
पक्षी गातात.
mar
टॉमने करून बघितलं.
mar
तो खूश आहे.
mar
माझ्याकडे एक मांजर होती.
mar
मला बघा.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
मी आहे.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
मी तुम्हाला पाहिलं.
mar
तो उभा झाला.
mar
लढू नका.
mar
मला सोडून जा.
mar
कोण जिंकलं?
mar
मला केक आवडतो.
mar
काळजी घ्या.
mar
आम्ही लाजाळू आहोत.
mar
त्या चालतात.
mar
हट!
mar
मी आहे!
mar
इथे या.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
त्या कोण आहेत?
mar
कसा आहेस?
mar
मी नाचू शकतो.
mar
चालवून घेईन.
mar
टॉमने बघितलं.
mar
मला तुम्ही आवडता.
mar
हे वाच.
mar
मला वेळ हवाय.
mar
कसं आहे?
mar
मला पोहता येतं.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
मला जाऊ द्या.
mar
तू चालव.
mar
टॉमने खाल्लं का?
mar
टॉम प्रयत्न करतो.
mar
विचारू नकोस.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
मरू नका.
mar
ते नवीन आहे.
mar
ते हुशार आहेत.
mar
जा, मजा कर.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मागे बघ!
mar
तो कोण?
mar
आम्ही काम करू.
mar
कोणाकडे आहे?
mar
शांत व्हा.
mar
मला भात आवडतो.
mar
बाहेर व्हा.
mar
खाली बस!
mar
मी थकलेलो.
mar
आम्ही थांबू.
mar
टॉमने मतदान केलं.
mar
मी टॉम.
mar
मी त्याला भेटलो.
mar
मला हवी आहे.
mar
माझ्याशी लग्न कर.
mar
ऊभे व्हा!
mar
आम्हाला वाचवा.
mar
टॉमला बोलवा.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
टॉमला माफ कर.
mar
आम्ही बघितलं.
mar
मी तुला बघितलं.
mar
टॉमने वाट पाहिली.
mar
ओरडू नका.