menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
मी पण.
mar
तो वाचू शकतो.
mar
बरी आहेस का?
mar
त्याला विसरून जा.
mar
मला जाऊ दे!
mar
तुम्ही चालवा.
mar
मी विसरलो.
mar
मला ते आवडतात.
mar
बोलू नका!
mar
त्याच्याकडे वाईन आहे.
mar
मला तू आवडतेस.
mar
त्या चालतात.
mar
ओरडू नकोस.
mar
मी वाचू शकतो.
mar
इथे आहे.
mar
ती रडली.
mar
टॉमला किस कर.
mar
वाळू आहे.
mar
ऊठ!
mar
ती कोण आहे?
mar
भांडण करू नकोस.
mar
सांगता येत नाही.
mar
टॉमने बघितलं.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
त्या हरल्या.
mar
हलू नका.
mar
मला चहा आवडतो.
mar
आम्ही बोललो.
mar
तुम्ही टॉम का?
mar
मी नाचू शकतो.
mar
हट!
mar
रडू नकोस.
mar
वाईन आणा.
mar
मी आणतो.
mar
टॉम विसरला.
mar
पाऊस पडला.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
टॉम रडला.
mar
ठेव.
mar
मला हवं आहे.
mar
हे बघा.
mar
काळजी घ्या.
mar
आम्हाला माहीत आहे.
mar
आपलं आहे.
mar
सोड.
mar
तो खोटं बोलतोय.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
ते सोडा.
mar
मी जास्त उंच आहे.
mar
तो उभा राहिला.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
तिथे बसा.
mar
आपण मदत करू.
mar
मला पाहिजे.
mar
मिळालं.
mar
मी ब्रेड खातो.
mar
बाहेर हो.
mar
खाली बसा!
mar
मला हे पाहिजे.
mar
मी मांस खातो.
mar
हे वापर.
mar
मी थकलेलो.
mar
मी त्याला भेटलो.
mar
मी विकत घेईन.
mar
मला अजून हवंय.
mar
मला केक आवडतो.
mar
खाणं आहे.
mar
ऊभे व्हा!
mar
आपण बघितलं.
mar
उघडा.
mar
आपण ते बघितलं.
mar
का नाही?
mar
तो कोण?
mar
टॉम मीच.
mar
माझ्याबरोबर लग्न करा.
mar
मी बरोबर आहे.
mar
माझ्याकडे एक मांजर होती.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
परिपूर्ण!
mar
आम्हाला वाचव.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
मी धावू शकतो.
mar
नवीन आहे.
mar
टॉमने मतदान केलं.
mar
मला उत्तर द्या.
mar
तो कोण आहे?
mar
ते खूश आहेत.
mar
आम्हाला बघ.
mar
शांत हो.
mar
टॉमला माफ करा.
mar
टॉमने फोन केला.
mar
मला हे माहीत आहे.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मला आत येऊ दे.
mar
टॉमने करून बघितलं.
mar
पक्षी उडतात.
mar
टॉम खोटं बोलतो.
mar
आत या.