clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
टॉम नाचला.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
घरी ये.
mar
हे वाचा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
आम्हाला बघा.
mar
जा, मजा कर.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
तेच.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विचारू नकोस.
mar
भांडू नये.
mar
विचारू या.
mar
मी जातोय.
mar
तिथे बस.
mar
आता सुरू कर.
mar
खाणं आहे.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
वर काय आहे?
mar
हलू नकोस.
mar
मी तयार आहे.
mar
मी वाचतोय.
mar
पाठी बघ!
mar
ते घ्या.
mar
मी परत आलो.
mar
मी मांस खातो.
mar
मला जाऊ दे!
mar
टॉम मीच.
mar
ऊभी हो!
mar
बरी आहेस का?
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मी आराम करतोय.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
कशासाठी?
mar
कोण आलं?
mar
मला तू आवडतेस.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
बोलू नका!
mar
लढू नकोस.
mar
आम्ही बघितलं.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला वाचव.
mar
ते पकडा.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
टॉम मेला.
mar
चांगलंय.
mar
कसं आहे?
mar
टॉमला किस कर.
mar
ते खूश आहेत.
mar
मला धावता येतं.
mar
इथे आहे.
mar
खाली बस!
mar
मी जाईन.
mar
टॉम थांबला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
कोण जिंकलं?
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
मी जागा आहे.
mar
सांगता येत नाही.
mar
मला हवी आहे.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
मी नाचतोय.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मजा कर.
mar
त्या हरल्या.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मी आणतो.
mar
ठेव.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
माझी मदत करा!
mar
ठीक आहे.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
ते उभे झाले.
mar
त्याला विसर.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
आपण मदत करू.
mar
आपण हसलो.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
भरून टाक.
mar
ती कोण?
mar
टॉमला थांबव.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
टॉमला पकडा.
mar
बोलू नका.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
ते सोड.
mar
मला केक आवडतो.
mar
कोणालाही विचार.
mar
मी विकत घेईन.
mar
ते कोणाकडे आहे?