menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
मी ब्रेड खातो.
mar
आमचं आहे.
mar
वाईन आणा.
mar
घरी ये.
mar
आम्हाला बघा.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
तिथे बसा.
mar
ते ठेव.
mar
मला चहा आवडतो.
mar
त्या रडल्या.
mar
हे वापर.
mar
मी ते वापरतो.
mar
टॉमने मदत केली.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
त्याला वाचता येतं.
mar
पुन्हा या.
mar
मला बरं वाटतंय.
mar
ठीक आहेस का?
mar
टॉमला किस कर.
mar
कोणालाही विचार.
mar
टॉम काम करतो.
mar
मी व्यायाम केला.
mar
रडू नकोस.
mar
मला सांगता येत नाही.
mar
टॉम जिंकला.
mar
कोण धावलं?
mar
मला वाचव.
mar
ती कोण?
mar
टॉमला पकडा.
mar
ते इथं आहे.
mar
कोण होतं?
mar
कशी आहे?
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
मला तो आवडतो.
mar
वर काय आहे?
mar
मला हे माहीत आहे.
mar
टॉमला फोन करा.
mar
उघडा.
mar
मी साफ आहे.
mar
मी ते विसरलो.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
माझी मदत करा!
mar
मी टॉम आहे.
mar
टॉमला थांबवा.
mar
मी गाईन.
mar
मला पण.
mar
विसर.
mar
टॉम मरेल.
mar
आपण पाहिलं.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
मी आळशी आहे.
mar
हलू नका.
mar
ते घे.
mar
मला आत येऊ दे.
mar
मला अजून हवं आहे.
mar
कोण पडलं?
mar
काळजी घे.
mar
तुम्ही टॉम का?
mar
ती चालते.
mar
मी जाईन.
mar
मला बघ.
mar
मला धावता येतं.
mar
टॉम रडला.
mar
इथे ये.
mar
मी वाचू शकतो.
mar
त्यांना विसर.
mar
मी जागा आहे.
mar
मी विकत घेईन.
mar
इथे बसा.
mar
भांडण करू नकोस.
mar
टॉम घोरतो.
mar
मला तू आवडतेस.
mar
आम्हाला आत येऊ दे.
mar
मला वेळेची गरज आहे.
mar
तो डीजे आहे.
mar
मी उघडतो.
mar
मला जाऊ दे!
mar
आपण हसलो.
mar
माझा टॉमवर विश्वास आहे.
mar
टॉम खोटं बोलतो.
mar
ते सोडा.
mar
ती कोण आहे?
mar
तो हुशार आहे.
mar
टॉमला विसरून जा.
mar
आम्हाला हवं आहे.
mar
पाठी बघ!
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
मी इथे जेवतो.
mar
आम्ही कोण आहोत?
mar
भांडू नका.
mar
शांत हो.
mar
विचारू या.
mar
बाहेर हो.
mar
आपल्याला माहीत आहे.
mar
काय चाललंय?
mar
तेच.
mar
टॉमने मत दिलं.