clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong!
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Nokuro?
dtp
Otopot doiti?
dtp
Rongoho.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Iya lo?
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Mulau!
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Apagon kio?
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Mulau ko'!
dtp
Kaino monginum.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Nunu gia?
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Nokuro dii?
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Isai goudut?
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Au tagal i.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Hino ko' no!
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Nosogitan nu dii?