clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong!
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Rongoho.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Nokuro?
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Otopot doiti?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Apagon kio?
dtp
Iya lo?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Au oku asaga.
dtp
Mulau!
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Nunu gia?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Piro toun nu?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Au tagal i.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Nokuro dii?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Isai goudut?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Kaino!
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Kotigog ginawo ku.
keyboard_arrow_left 12345