menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Otood ko' dii?
dtp
Nunu komoyon "Tatoeba"?
dtp
Yoku id suang do nuluhon.
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Sikapai!
dtp
Sikapai posik!
dtp
Tonudo isio.
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Oh mala'.
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Korikot oku.
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Ohoi!
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Nu mangan nu?
dtp
Bayahan!
dtp
Milo' i Tom maan diti?
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Nu komoyon nu?
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Tomposio' isido.
dtp
Iri no koposion.
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Antangai.
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Olumis!
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Pounsikou!
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Noulau ikoyu?
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Uhupai!
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Monguhup i Tom.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Godoot oku no kopio.
dtp
Duo no kitungau ku.
dtp
Olundus ilo tusak.
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Au tagal i.
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Kanou!
dtp
Uhupai yau.
dtp
Ika id tirikohon ku.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Araat no tadau diti.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Olundus no tobuk nu.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Alasu no baino.
dtp
Hondahoi, kotoh!
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Manu oku diya.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Haro ko' toinsanan hiti?
dtp
Ongoi uhoto i Tom.
dtp
Manu oku daa kosiwatan maya diah.
dtp
Maan i Tom ndo poilang.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Lihuai no.
dtp
Norualan nu dii oi Tom?
dtp
Manu ko' tiso kaagu?
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Iya nopo nga mongingia'.
dtp
Agayo yau miagal doho.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Nunu iti?
dtp
Au oku orotian.
dtp
Norualan nu dii?