menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Moi ko' hino tombuluyon?
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
Honggo tapa nu?
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Itokou nopo nga nunu miiso tokou.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Mai gia poilang oku.
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Kotoluadan do orotian.
dtp
Mongoi oku pimbuul id suab.
dtp
Kopiwosian toinsanan!
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Manu oku modop.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Au oku asaga.
dtp
Oinggolou ko' po?
dtp
Osonong wowoyoon ku ih.
dtp
Ika nga milo' maan nogi.
dtp
Obuli ba' iya!
dtp
Haro no himpun nu?
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Atangkangau ko' hiti?
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Maan do sumonong-sonong kio.
dtp
Okodou tulu' nu!
dtp
Kotoluadan do mumbal.
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Monotos tokou kopio do kumaraja.
dtp
Poginum no.
dtp
Ingkakat no!
dtp
Piro toun nu?
dtp
Au oku olunggui bo.
dtp
Mongoi oku koti.
dtp
Milo' oku monguhup dika.
dtp
Nokuro?
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Otopot doiti?
dtp
Nokuro ko' mangan dilo?
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Mulau ko' nodii?
dtp
Isai ngaran nu?
dtp
Mulau yau.
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Kotoh!
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Toi gia?
dtp
Manu ko' mangakan?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Ika nopo nga tondu ku.
dtp
Owito hiti oi Tom!
dtp
Milo' oku mokianu diti?
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Nu habar nu?
dtp
Monimpad tungau do biik.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Kaino monginum.
dtp
Momoli ko' diti?
dtp
Kinoiyonon ku hilo'd Gipun.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Honggo tasu lo?
dtp
Owito pakakas nu.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Nunu gia?
dtp
Koilo' oku bo.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Ongoi irikau hino tirikohon.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Osomok tokou id hilo?
dtp
Kotoluadan!
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Onuai oku do waig.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Lihuai kaka isio.
dtp
Odoi dogo. Koikum nopo.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Kanou mongoi baino.
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.
dtp
Milo' oku monolipoun.
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Milo' kito maan pibarasan?
dtp
Otopot iti?
dtp
Kada koti!
dtp
Mantad ko' id Boston?
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Kopio gia, Tom?
dtp
Hino ko' no!
dtp
Onuai oku do kumut.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Sunudai isido.
dtp
Agayo kopio toi?