clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Sikapai!
dtp
Sikapai posik!
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Tonudo isio.
dtp
Oh mala'.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Korikot oku.
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Nunu komoyon "Tatoeba"?
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Yoku id suang do nuluhon.
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Au oku koilo.
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Nakaanu ko' diti?
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Nu komoyon nu?
dtp
Kopiruba kasasari kio.
dtp
Iri no koposion.
dtp
Tomposio' isido.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Ohoi!
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Bayahan!
dtp
Pibarasan kito kama.
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Milo' i Tom maan diti?
dtp
Monigup ko' no?
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Noulau ikoyu?
dtp
Honggo tongoyon nu?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Uhupai!
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Antangai.
dtp
Olumis!
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Muhang kito do pamainan.
dtp
Olundus ilo tusak.
dtp
Godoot oku no kopio.
dtp
Orohian ko' do loyuk?
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Au tagal i.
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Isai ko'?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Monguhup i Tom.
dtp
Mulau oku tokuri.
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Tanabai ilo totobon.
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Araat no tadau diti.
dtp
Olundus no tobuk nu.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Alasu no baino.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Hondahoi, kotoh!
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Kanou!
dtp
Uhupai yau.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Ika id tirikohon ku.
dtp
Ongoi uhoto i Tom.
dtp
Haro ko' toinsanan hiti?
dtp
Au olidas i Tom kopio.
dtp
Manu oku daa kosiwatan maya diah.
dtp
Maan i Tom ndo poilang.
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Lihuai no.
dtp
Milo tokou mindakod?
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Norualan nu dii oi Tom?
dtp
Nu pokionuan nu?
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Manu oku diya.
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Au oku orotian.
dtp
Asaru ko' mongudut doho.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Osogit do baino.
dtp
Osonong!
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Manu ko' tiso kaagu?