menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Louson tian ku!
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Ohoi, rumasam nodii.
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Agaras iyolo ngawi?
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Kada koti!
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Onuai oku do kumut.
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Owito pakakas nu.
dtp
Milo' oku tumanud?
dtp
Kotoluadan do mumbal.
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Bayahan!
dtp
Umbalai po kaagu.
dtp
Orohian oku do tungau.
dtp
I Tom gia manangaman nu?
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Owito barait ku.
dtp
Ika nga milo' maan nogi.
dtp
Kotoluadan!
dtp
Nu komoyon nu?
dtp
Odoi dogo. Koikum nopo.
dtp
Honggo tadi ku?
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Mulau ko' nodii?
dtp
Osonong-sonong kangku daa.
dtp
Moi ko' hino tombuluyon?
dtp
Okuro-kuro daa toruol lo?
dtp
Amu minog ih.
dtp
Otood ko' dii?
dtp
Hinonggo kinosusuon nu?
dtp
Au oku olunggui bo.
dtp
Asaru ko' mongudut doho.
dtp
Itokou nopo nga nunu miiso tokou.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Mongoi oku pimbuul id suab.
dtp
Nokuro?
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Aranggou i Tom do tokuri.
dtp
Au.
dtp
Kotutun ko' dau?
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Maai oku daa popoilo'.
dtp
Miiso ginawo kito.
dtp
Milo' tokou tumanud?
dtp
Nu gia kanu?
dtp
Olundus ko no.
dtp
Maan i Tom ndo poilang.
dtp
Isai goudut?
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Mongiwang ko' baino?
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Tanabai.
dtp
Otopot iti?
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Potoboyo.
dtp
Kada koti mangan dilo!
dtp
Au oku kokodos!
dtp
Mantad ko' id Boston?
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Sunudai isido.
dtp
Osonong-sonong tomod lo.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Alasu no baino.
dtp
Nokuro tu minuhot nu dii?
dtp
Uhupai!
dtp
Ogumu ontokon ti.
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Milo' oku kumaraja hiti?
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Kasut wagu lo hodi?
dtp
Ongoi pogihum i Tom.
dtp
Milo' kito maan ti.
dtp
Tolu' no kitanak diolo.
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Oruol tian ku.
dtp
Ongoi irikau hino tirikohon.
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Onuai oku do waig.
dtp
Onuai oku do biir.
dtp
Owito hiti oi Tom!
dtp
Milo' oku monguhup dilo.
dtp
Isai ko'?
dtp
Sionggoi oku.
dtp
Nunu komoyon "Tatoeba"?
dtp
Otogod ko'?
dtp
Mulau nopo lisih.
dtp
Nakaramit oku dilo.
dtp
Agayo yau miagal doho.
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Nu habar nu?
dtp
Sikapai!
dtp
Kinoiyonon ku hilo'd Gipun.