clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Sonong kopiruba diya!
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Siou tu alaid ko' poingandad.
dtp
Nasala' oku?
dtp
Noulau iyolo ngawi?
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Milo' mongundar?
dtp
Nunu ka do boros Inggilis "yuri"?
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Onuai oku do biir.
dtp
Ika nga puru-puru tokou.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Muhang oku do boros Poransis.
dtp
Mambalut kito.
dtp
Isai ngaran sawo di Tom?
dtp
Ula'!
dtp
Maai po kaagu!
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Kopiwosian!
dtp
Ihum-ihumon ku dika.
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Araatan oku di tiwanon ku.
dtp
Rongoho.
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Intang-intangan kio.
dtp
Iya nopo nga tambalut ku.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Nu maan nu id suab?
dtp
Honggo tadi ku?
dtp
Isai goudut?
dtp
Karati ko' nangku doho?
dtp
Siou.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Noudutan ku dii?
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
dtp
Intangai wonsoyon ku ti.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Kotoluadan do mumbal.
dtp
Tomposio' isido.
dtp
Kotoluadan do tagayo!
dtp
Kaino monginum.
dtp
Ika id tirikohon ku.
dtp
Oinggolou ko' po?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Alasu no baino.
dtp
Nokuro?
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Kinoiyonon ku hilo'd Gipun.
dtp
Araat no tadau diti.
dtp
Mirikau i tiwanon ku.
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Kanou!
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Honggo tasu lo?
dtp
Olundus no tobuk nu.
dtp
Maai oku daa popoilo'.
dtp
Ongoi pogihum i Tom.
dtp
Muli ko' no?
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Sunudai isido.
dtp
Hinonggo tadon nu?
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Kikamus oku.
dtp
Olombon oku kopio.
dtp
Iya okon ko tondu.
dtp
Yoku nopo nga kusai.
dtp
Opurimanan ku dot araat.
dtp
I Tom gia manangaman nu?
dtp
Nunu pomusarahan nu?
dtp
Kaino!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Milo' oku koruhang i Tom?
dtp
Alasu tomod ko' no?
dtp
Koruhang oku dau baino.
dtp
Asaru oku sumakai do bas.
dtp
Kotigog ko' dii?
dtp
Au ko' otood, Tom?
dtp
Milo' oku tumanud?
dtp
Kotoluadan tu kosorou.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Sipodsu oku.
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Au oku karati.
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Nunu o kataadan?
keyboard_arrow_left 12345