menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Soromin mato' ku lo hodi?
dtp
Agaras iyolo ngawi?
dtp
Milo' ko onuai gambar ku?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Iyau no monongiwan ku.
dtp
Onuai oku duo biir.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Atuukoi!
dtp
Kotoluadan oi Yesus.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Kopisanangan kinorikatan.
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Potoboyo.
dtp
Milo' oku kumaraja hiti?
dtp
Boros Poransis lo?
dtp
Osonong totuong!
dtp
Milo' oku po maan dilo.
dtp
Iya lo?
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Umbalai do intong.
dtp
Nokosodia kou no?
dtp
Kotutun oku kaka dau.
dtp
Kopiirad ikoyu?
dtp
Onuai oku do tusap mato.
dtp
Asapou no rasam.
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Kanou mangakan!
dtp
Au osonong i nung muhot ko' doho.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Osonong kosuabon!
dtp
Ula'!
dtp
Ohoi, rumasam nodii.
dtp
Siou.
dtp
Muhang oku do boros Poransis.
dtp
Nunu?!
dtp
Mambalut kito.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Otopot kopio kanu.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Aiso nunu maan ku baino.
dtp
Adalaan korualan di longon ku.
dtp
Rongoho.
dtp
Ogumu ontokon ti.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Muhang oku dau.
dtp
Mihad-ihad oku kopio.
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Aiso tulun dit otood.
dtp
Tanabai.
dtp
Olundus!
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Oupus oku diya!
dtp
Kusai kito.
dtp
Nokuro dii?
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Obulou ilo tawan.
dtp
Mihad ikoyu?
dtp
Aranggou i Tom do tokuri.
dtp
Mongiwang ko' baino?
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Asaru oku sumakai do bas.
dtp
Kada koti mangan dilo!
dtp
Bah.
dtp
Au atalang i mato dau.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Milo' oku tumilombus diti.
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Nokuro tu minuhot nu dii?
dtp
Hino ko' id labus?
dtp
Oruhai bogia.
dtp
Au ko' otood, Tom?
dtp
Kopiwosian!
dtp
Hiti oku do mija' ku.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Nasala' oku?
dtp
Ika nga puru-puru tokou.
dtp
Osonong-sonong bo.
dtp
Pogiilang-ilangon nopo nga uhupan.
dtp
Isai goudut?
dtp
Haro no korita nu?
dtp
Kotoluadan do monurat.
dtp
Intang-intangan kio.
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Nu maan nu id suab?
dtp
Kobolingkangan tokou?
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Moi ko' hino tombuluyon?
dtp
Au oku koilo.
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Sikapai!
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Mirak-irak i tolu maman.