clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Oh mala'.
dtp
Nokuro?
dtp
Otopot doiti?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
Osonong!
dtp
Rongoho.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Apagon kio?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Iya lo?
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Mulau!
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Louson ko' no?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Nunu gia?
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Mulau ko'!
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Au tagal i.
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Isai goudut?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Nokuro dii?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Hino ko' no!
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Nunu lo hodi?
dtp
Kaino!
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Muli ko' tiinu?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Okodou tulu' nu!