menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

dtp
Otood oku kopio.
dtp
Olumis!
dtp
Korikot ko' hiti do tinu?
dtp
Ika nopo nga tidi diolo?
dtp
Otopot gia dii?
dtp
Nunu ilo?
dtp
Otumbayaan ku diya.
dtp
Katama ko' tomod.
dtp
Amu kopunong sisimbar nu.
dtp
Rongoho.
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Osonong no maan nu dilo.
dtp
Milo' oku momoguno diti?
dtp
Ika okon ko tondu.
dtp
Kopisanangan!
dtp
Ompunai oku.
dtp
Lumangad oku diya.
dtp
Iya lo?
dtp
Araatan oku di tiwanon ku.
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Hai, nu habar nu?
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Kanou mangakan!
dtp
Kanou mongoi baino.
dtp
Miupus iyolo?
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Yoku okon gia mongingia' nu nogi.
dtp
Osongulun ko' po?
dtp
Sikapai bogia.
dtp
Bah.
dtp
Milo' ko onuai gambar ku?
dtp
Au oku karati.
dtp
Nunu o kataadan?
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Olohing oku do baino.
dtp
Norualan nu dii?
dtp
Kotoluadan do baino.
dtp
Milo' tokou mangan?
dtp
Kopisanangan kinorikatan.
dtp
Kanou!
dtp
Mulau ko'!
dtp
Papadagang oku do payung.
dtp
Omulok ko' po.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Nasala' oku?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Kusai kito.
dtp
Poingkuro ma i Tom maan diti?
dtp
Duo no kitungau ku.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Kihoi!
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Muhang oku disido.
dtp
Ohuyan do tokuri o kokitanan dau.
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Ilo hodi korita nu?
dtp
Au oku koilo.
dtp
Au atalang i mato dau.
dtp
Osonong tadau.
dtp
Tumalib ko' lo hodi?
dtp
Kopio gia, Tom?
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Maai do sondiri.
dtp
Ohoo toi ko' amu?
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Noulau iyolo ngawi?
dtp
Osikap tomod tokou.
dtp
Mokiampun oku.
dtp
Oupus oku diya!
dtp
Yoku nopo nga susumikul.
dtp
Nu komoyon ti?
dtp
Onuai oku do tusap mato.
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Owito i Tom hiti.
dtp
Milo' oku mokianu diti?
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Orotian oku.
dtp
Okuro-kuro habar dikoyu?
dtp
Ohoi!
dtp
Monimpad tungau do biik.
dtp
Duo no kimanangaman ku.
dtp
Owito sukud ku.
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Amu minog ih.
dtp
Osogit do baino.
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Atuukoi!
dtp
Honggo tasu lo?
dtp
Ongoi intong.