clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Otopot doiti?
dtp
Nokuro?
dtp
Koligagaanan ko' dii?
dtp
Kosorou ko' po?
dtp
Osonong!
dtp
Oh mala'.
dtp
Rongoho.
dtp
Okito oku dilo baino.
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Yoku okon gia mongugusap.
dtp
Iya lo?
dtp
Apagon kio?
dtp
Kotoluadan do ngawi.
dtp
Pologoso kaka isio.
dtp
Miagal nopo.
dtp
Noowit oku do titahak.
dtp
Isai manu moginum?
dtp
Mugad oku do baino.
dtp
Napalid ko' no?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Nokosodia ko' baino?
dtp
Au oku asaga.
dtp
Apagon no boros Poransis.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Muhang oku dika.
dtp
Basug nodi kokitanan nu.
dtp
Mulau!
dtp
Atangkangau ko' po?
dtp
Ongoi podsu.
dtp
Nokuro tu mihad ko' dii?
dtp
Kokito isai-isai dilo hodi.
dtp
Orohian oku ih.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Nunu mangan diolo?
dtp
Oonsom no limon ti.
dtp
Uhupai tokou.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Nunu o tokito nu?
dtp
Kotoluadan do manahak taakanon.
dtp
Tongkiadai isido.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Milo' tokou poimpanau muli walai.
dtp
Barait nu lo hodi?
dtp
Nunu gia?
dtp
Ih singa nopo nga wowoyoon hiri'd gowuton.
dtp
Au oku otumbayaan diya.
dtp
Naawi ko' no?
dtp
Piro toun nu?
dtp
Milo' oku maan baino.
dtp
Milo' i Tom mongoi gulu?
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Mulau ko'!
dtp
Atangkangau kou goduo?
dtp
Kaino monginum.
dtp
Louson ko' no?
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Au i Tom otood.
dtp
Nouhup ko' di yama?
dtp
Nokuro dii?
dtp
Basug ikoyu oi!
dtp
Nunu ka do boros Yahudi "tungau"?
dtp
Tuminuong mato disido.
dtp
Nakasawo ko' no?
dtp
Isai mimboros Poransis?
dtp
Kakal iyolo po hiti?
dtp
Asapou no rasam lo kopio.
dtp
Au tagal i.
dtp
Isai goudut?
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Maan oku do tosikap kio.
dtp
Milo' yau monguhup dika.
dtp
Milo' tokou maan dilo?
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Osianan ilo tungau.
dtp
Hino ko' id sawat?
dtp
Moginum yau do biir.
dtp
Muhang ko' nangku doho?
dtp
Ika nga id walai?
dtp
Natagak no tanak.
dtp
Hino ko' no!
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Nunu onsokon nu?
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Ula' gia lo!
dtp
Osonong oku ih.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Mongowit oku dau muli walai kama.
dtp
Olumis nopo rasuk dilo.
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Milo' tokou mongoi insomok?
dtp
Orosian oku ih.
dtp
Nosogitan nu dii?
dtp
Intangai lo hodi.
dtp
Kaino!
dtp
Muli ko' tiinu?
keyboard_arrow_left 12345